Yrityscaset

Kunta: Oulu

Brightplus Oy

Henkilömäärä Liikevaihto Toimiala Paikkakunta Toimenpidelupaus 2022Ilmastotekomme 2021Ilmastotekomme Ilmastotekomme on edesauttaa kiertotalouteen siirtymistä ja investointeja biopohjaisten, biohajoavien ja kierrätettävien materiaalien innovointiin ja kehittämiseen. Tuotamme hiilineutraaleja funktionaalisia materiaaleja korvaamaan fossiilipohjaisia. Noudatamme kaikissa tuotekehitys- ja valmistusprosesseissamme ja toiminnassamme vihreän kemian ja kestävän kehityksen periaatteita. Kemian teknologian ansiosta pystymme hyödyntämään tuotteissamme eri teollisuussektoreiden sivuvirtoja metsätaloudesta maatalouteen, jolloin materiaalimme ovat […]

A-insinöörit

Henkilömäärä Liikevaihto Toimiala Paikkakunta Toimenpidelupaus 2022Ilmastotekomme 2021Ilmastotekomme Kannustamme asiakastamme ympäristötavoitteiden asettamiseen ja otamme ne omiksemme. Jaamme ympäristöosaamistamme. Sertifioimme jokaisella A-Insinöörit konsernin toimialalla ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän vuoden 2021 loppuun mennessä. Ympäristöjärjestelmien avulla suunnittelua ja rakennuttamista ohjataan kohti kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Laskemme oman toimintamme hiilijalanjäljen ja asetamme sen minimointiin tavoitteita. Lisäämme ympäristöaiheisia koulutuksia kaikilla toimialoillamme.