Yrityscaset

Metosin Oy - Laskemme oman toimintamme päästöt ja tarvittaessa muutamme toimintaamme siten, että saamme vähennettyä ilmastokuormaa.

Yrityscaset

VTS-Kodit - Tavoittelemme aina A-energialuokkaa kaikissa tulevissa uudishankkeissamme.

Yrityscaset

Tampereen ev.lut. seurakunnat - Luovumme öljylämmitysjärjestelmistä kohteiden laajempien peruskorjausten yhteydessä

Yrityscaset

Tampereen Vesi - Selvitämme käyttämiemme vedenpuhdistuskemikaalien hiilijalanjäljen.

Yrityscaset

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry - Vuoden 2023 aikana kiinnitämme huomiota energiansäästöön.

Yrityscaset

Lehtovuori Oy - Pienentää oman toimintamme ja tuotteidemme hiilijalanjälkeä systemaattisesti vuodesta toiseen.

Yrityscaset

Material Maintenance MaMa Oy - Päätuotteemme on MaMa tools - innovaatio, jonka avulla kasvatetaan tuotteiden ja materiaalien elinkaariviisautta ilmastokriisiä ehkäisemään.

Yrityscaset

Tampereen Kauppahallin yhdistys r.y. - Vuoden 2023 aikana selvitämme yhdistykseen kuuluvien yritysten toiminnan kestävyyden nykytilan, asenteet ja tulevaisuudenkuvat.

Yrityscaset

Metso Outotec Finland Oy, Tampereen toimipiste - Jatkamme panostusta sähköiseen liikenteeseen sekä tehtaan logistiikan että henkilöstömme työmatkaliikenteen osalta.

Yrityscaset

Integrata Oy - Laadimme loppuun päästövähennys polun vuosille 2022-2024 ja aloitamme päästövähennys polun mukaiset päästövähennys toimenpiteet.

Yrityscaset

Campusta Oy - Rakennamme uusia sähköautojen latauspisteitä työautojemme ja henkilökunnan autojen käyttöön.

Yrityscaset

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) - Määrittelemme osaltamme, mitä hiilikädenjäljen lisääminen tarkoittaa ja miten voimme sitä mitata osana hiilineutraaliustavoitetta.

Yrityscaset

Pirkanmaan Jätehuolto Oy - Biokaasuautojen määrä lisääntyi 10 % vuonna 2022 yhtiön tavoitteen mukaisesti.

Yrityscaset

Solnet Finland Oy - Uusien palveluiden tarjoaminen asiakkaillemme puhtaamman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Yrityscaset

INNER Sisustusarkkitehdit Oy - Olemme tehneet ja luoneet kestävän kehityksen pelikirjan ja strategian.

Yrityscaset

EPSE Oy - Pyrimme aktiivisesti lisäämään asiakkaidemme materiaalikiertoja (vesi ja metallit) menetelmämme käyttöönoton myötä.

Yrityscaset

Sandvik Mining and Construction Oy, Tampereen tehdas - Sertifioitu Enenrgianhallintajärjestelmä ISO 50001.

Yrityscaset

Tammenlehväkeskus Oy - Jatkamme selvitystä uusiutuvan energian hyödyntämisestä Tammenlehväkeskuksen energianlähteenä.

Yrityscaset

Väre Oy - Väre on sähköyhtiö, joka yrittää myydä mahdollisimman vähän sähköä.

Yrityscaset

A-insinöörit - Seuraamme ja parannamme asiakkaidemme antamia arvioita ympäristövastuumme toteutumisesta projekteissa.

Yrityscaset

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (TOAS) - Rakennamme ja suunnittelemme jatkossa uudet rakennukset täyttämään energialuokka A:n vaatimukset.

Yrityscaset

MexLink Oy - Rakennamme valmistusosaamisen kautta tuottavuusloikkaa (materiaalitehokkuus).

Yrityscaset

Pauli Pieti - Tavoite on saada valmiiksi ja 3-d leikkauskuviksi 1-3 tulisijamallia, eri tehoissa.

Yrityscaset

Solarigo Systems Oy - Pilotoimme ohutkalvotekniikan hyödyntämistä maa-asenteisissa aurinkovoimaloissa.

Yrityscaset

Tampere-talo Oy - Edistämme hiilinielujen syntymistä yhdessä asiakkaidemme kanssa Tampere-talon tapahtumissa.

Yrityscaset

Tampereen Aluetaksi Oy - Pyrimme ottamaan käyttöön taksimatkan päästöjen raportoinnin asiakkaille.

Yrityscaset

Serlachius-museot - Toimimme kulttuurisesti kestävällä tavalla turvaten arvokasta kulttuuriperintöä jälkipolville.

Yrityscaset

Tampereen Sähkölaitos Oy - Suurin investointimme on Naistenlahti 3 biovoimalaitos, joka aloittaa täyden tuotannon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Yrityscaset

Tapio Oy - Kehitämme menetelmiä palauttaa vettä ojitusten johdosta kuivahtaneille soille.

Yrityscaset

Suomen Itämeri-instituutti - Otamme kaikissa hankkeissamme ja muussa toiminnassamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Yrityscaset

More Joy Oy - Kokonaan vedettömään painolinjaan siirtyminen ja aurinko-tuulienergian käyttö.

Yrityscaset

Citynomadi Oy - Kehitämme parhaillaan konseptiimme yhdistettävää älykkään liikkumisen mittaamistyökalua.

Yrityscaset

Vincit Oy - Laskemme Vincitin oman toiminnan päästöt ja pyrimme hiilineutraaliksi vuoden 2023 aikana.

Yrityscaset

Vahanen Tampere Oy - Vuonna 2022 pyrimme tekemään yhä useammassa projektissamme ilmasto-/ympäristönäkökulmien arvioinnin.

Yrityscaset

Tampereen yliopisto - Hiilijalanjäljen laskennan edelleen kehittäminen yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja Unifin kanssa.

Yrityscaset

Pirkanmaan Osuuskauppa - Pirkanmaan Osuuskaupan ja koko S-ryhmän yhteisenä tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuonna 2025.

Yrityscaset

lamit.fi Oy - 10 taloyhtiötä/teollisuuslaitosta pienentää energiankulutusta (€) keskimäärin 50% ja hiilijalanjälkeä 60%.

Yrityscaset

Suunnittelu Teräsmaa Oy - Pyrimme tehostamaan toimistomme jätteiden kierrätystä.

Yrityscaset

Business Tampere Oy - Business Tampere edistää vähähiilisen liiketoiminnan ja vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämistä Tampereen kaupunkiseudulla.

Yrityscaset

Destaclean Oy - Sitoudumme lisäämään käsittelemiemme jätteiden materiaalihyötykäyttöä.

Yrityscaset

Brightplus Oy - Tuotamme hiilineutraaleja funktionaalisia materiaaleja korvaamaan fossiilipohjaisia.

Yrityscaset

Image Wear Oy - Selvitämme Viron tehtaittemme mahdollisuuden siirtyä käyttämään kokonaan uusiutuvaa energiaa.

Yrityscaset

GLi Express Oy - Tehty selvitys yrityksen oman toiminnan päästöistä ja laskettu hiilijalanjälki.

Yrityscaset

Visit Tampere Oy - Julkaisimme Tampereen seutu - Hiilineutraali matkailukohde 2030 -tiekartan tammikuussa 2022.

Yrityscaset

Kuulea Energia Oy - Sitoudumme selvittämään toimintamme hiilijalanjäljen vuosittain ja laatimaan tiekartan päästöjen vähentämiseksi.

Yrityscaset

KVVY Tutkimus Oy - Ilmastovastuullisten toimintatapojen huomioiminen ja niihin kannustaminen yrityksen arjessa ja hankinnoissa vuoden 2022 aikana.

Yrityscaset

Ramboll Finland Oy - Ratkaisumme tähtäävät siihen, että kehitys on aidosti taloudellista, jatkuvaa, riittävän nopeaa ja kokonaisvaltaista.

Yrityscaset

Finrenes - Valmistaa pilotti ja kokeilla laitteet.

Yrityscaset

Kiilto Oy - Lempäälän Lämpö ja Kiilto aloittavat yhteisen energiaekosysteemin – päästöt leikkaantuvat merkittävästi.

Yrityscaset

NRC Group Finland Oy - Tavoitteenamme on toiminnan hiilidioksidipäästöjen pienentäminen 10 % vuosittain.

Yrityscaset

IdeaStructura - IdeaStructura on WWF:n Green Office.

Yrityscaset

Skanska Oy - Skanskan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Yrityscaset

Muutosagentuuri dsgnbyK - Pelastin kaatopaikalle menossa olleet yöpöydät uuteen käyttöön.

Yrityscaset

Arkkitehtitoimisto Päätalo Oy - Julkisen liikenteen käyttäminen työmatkoilla aina, kun sen on mahdollista.

Yrityscaset

Stena Recycling Oy - Meillä on ollut menossa jo vuodesta 2018 energian vähennysohjelma.

Yrityscaset

Hyötykeräys Oy - Vuokraamme keräysvälineitä ostamisen sijaan.

Yrityscaset

LINK Mobility Oy - Vuonna 2022 jokainen LINK Mobilityn maaorganisaatio valitsee ympäristöteon ja laajentaa työntekijöidensä tietämystä kestävistä ympäristöteoista ja niiden vaikutuksista.

Yrityscaset

Black Donuts Engineering - Jätteiden poltto diplomityö tehty.

Yrityscaset

Taksipalvelu Voltti Oy - Meillä on firmassa vain ja ainoastaan sähkötakseja.

Yrityscaset

DB Schenker Oy - Olemme sitoutuneet pienentämään toimintamme suhteellisia kasvihuonekaasupäästöjä (g/tkm) vuoden 2006 tasosta vuoteen 2030 mennessä 40 %.

Yrityscaset

Rototec Oy - Koko liiketoimintamme perustuu hiilineutraalisen maalämmön tarjoamiseen asiakkaillemme.

Yrityscaset

Modus ry - Zero waste -suunnittelustrategiaa on jo toteutettu koko jäsenistössämme.

Yrityscaset

KAPY ry - Vuonna 2022 istutamme 400 puuta.

Yrityscaset

Asua Group Oy - Työmaiden jätteiden kierrätyksen tehostaminen työmailla.

Yrityscaset

Espanjan kunniakonsulaatti - Espanjan ja Suomen ilmastovienti.

Yrityscaset

Sointu Senioripalvelut - Siirtyminen täysin kotimaiseen ja uusiutuvaan sähköenergiaan maaliskuussa 2021.

Yrityscaset

Ekokumppanit Oy - Ekokumppaneitten työntekijät voivat hankkia käyttöönsä työsuhdepyörät ja työntekijät saavat myös kaupunkipyörien käyttöoikeudet.

Yrityscaset

Vihreä Älyenergia Oy - Myymme fossiilivapaata sähköä ja kehitämme sovelluksia sähkön säästämiseen.

Yrityscaset

Safeplast Oy - Ei fossiilisen polyeteenin lopputuotteiden kehitys ja käytön lisääminen fossiilisten sijaan.

Yrityscaset

Disakamula Oy - Yrityksellä ei ole autoa, vaan liikumme polkupyörällä ja julkisilla kulkuneuvoilla.

Yrityscaset

AX-Suunnittelu - Omat ympäristövaikutuksemme ovat pienet suhteessa siihen, miten vaikutamme ympäristöön.

Yrityscaset

Taipale Telematics Oy - Lisäämme tarjontaamme nollapäästöajoneuvojen käyttöä edistäviä ominaisuuksia.

Yrityscaset

Gispo Oy - Selvitämme vähäpäästöisimmät pilvipalveluratkaisut ja tarjoamme tämän tiedon asiakkaillemme yhtenä palvelun valintaperusteena.

Yrityscaset

Pirkanmaan Yrittäjät ry - Tällä hetkellä rakennamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää.

Yrityscaset

Nextiili ry - Tavoittelemme tilannetta, jolloin kaikki meille tuleva tekstiili väylätään vain Suomeen (2023).

Yrityscaset

Eastkey - Ei autoa enää yrityksellä. Done.

Yrityscaset

DTS Finland - Olemme kehittäneet uuden mikrotermisen jätteenkäsittelymenetelmän, jonka avulla orgaaniset jätteet saadaan uusiokäyttöön.

Yrityscaset

Tatsilla Oy - Taksiliikenteessä käytettävän autokaluston kokonaan muuttaminen päästöttömiin autoihin seuraavien vuosien aikana.

Yrityscaset

Modulight Oy - Vähennämme, vuosi vuodelta enemmän, edelleen käytetyn energian ja resurssien määrä per tuotettu tuote.

Yrityscaset

Mansen Suutari Oy - Tavoitteemme on olla vaihtoehto tuotteen ostamisen rinnalle.

Yrityscaset

ASV Arctic Smart Village Oy - Kehitämme kokonaisvaltaisesti kestävää asumista ja teemme asumisesta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Yrityscaset

Gradina Oy - Haluamme olla osaltamme mukana luomassa hiiltäsitovaa rakentamista.

Yrityscaset

Ozonium Oy - Autamme teollisuudenaloja vähentämään tai poistamaan kemikaalien puhdistus- ja desinfiointitarvetta.

Yrityscaset

NollaE Oy - Suosimme energiatehokasta ja vähähiilistä asumista, etätyötä ja verkkotapaamisia.

Yrityscaset

Vazan Oy - Tavoitteenamme on istuttaa vähintään 20 000 tainta.

Yrityscaset

Amazing City Oy - Lähdemme mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan ja hankimme ympäristösertifikaatin.

Yrityscaset

ADAPRO - Adapron toiminta on vuoden 2020 alusta lähtien sertifioidusti hiilineutraalia.

Yrityscaset

Ecolan Oy - Kiertotalouden sivuvirroista valmistettavan tuhkalannoitteen valmistus ja levitys, jolla vuotuinen typpirikkaan kasvatusmetsän kasvunlisäys on jopa 10–15 m3 / ha.

Yrityscaset

AIWOODS Oy - Kierrätetyn CLT (Cross Laminated Timber) uudelleenkäyttö.

Yrityscaset

Koja-Yhtiöt Oy - Koja Oy:n tuotannon sähkö tuotetaan uusiutuvilla energioilla vuodesta 2021 alkaen.

Yrityscaset

Piece of Jeans Oy - Tekstiilijätteen (farkun) vähentäminen ja sen uusiokäyttö.

Yrityscaset

CirEco Finland Oy - Ilmastotekomme on viedä rakennussektoria kohti hiilineutraalia rakentamista ja ylläpitoa.

Yrityscaset

Elisa Oyj - Kaikki yhtiömme käyttämä sähkö on uusiutuvaa.

Yrityscaset

AppSnow Oy - Annamme käytetyille tuotteille mahdollisuuden loistaa uudelleen.

Yrityscaset

Vapautusliike Oy - Pidennämme kausitavaroiden, kuten polkupyörät, sukset, ruohonleikkurit... elinkaaria.

Yrityscaset

Reforest Finland Oy - Luomme uusia hiilinieluja yrityksille Suomeen kaupunkien ja kuntien jättömaille.

Yrityscaset

Tampereen Muurausliike OSK - Kiinnitämme erityistä huomiota jätteen lajitteluun ja kierrätykseen työmailla.

Yrityscaset

Greenseq - Olemme sitoutuneet kestäviin tavoitteisiin ja pyrkimyksiin kehittää teknologioita, jotka edistävät ihmisen terveellisen elinympäristön edellytyksiä.

Yrityscaset

Nestella Oy - Tavoitteenamme on sähköistää vuoteen 2030 mennessä koko taksi kalustomme.

Yrityscaset

Gofore Oyj - Tavoitteenamme on puolittaa päästömme vuonna 2020 vuoden 2019 tasoon verrattuna.

Olemme mukana tähtäämässä kohti hiilineutraaliutta

Lajittele toimialan mukaan
Lajittele ilmastoteon tyypin mukaan
Järjestä yrityslistaus

Yritykset

Metosin Oy

Henkilömäärä

21

Liikevaihto

Toimiala

Digitaaliset ratkaisut, Digitalisaation asiantuntijapalvelut, IT, Muu liikkeenjohdon konsultointi, Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus

Paikkakunta

Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere

Liittymisvuosi

2023

Ilmastoteko raportoitu

Toimenpidelupaus

  Uusin ilmastotekomme

  Laskemme oman toimintamme päästöt ja tarvittaessa muutamme toimintaamme siten, että saamme vähennettyä ilmastokuormaa ja pudotettua hiilijalanjälkemme nollaan vuoteen 2025 mennessä.

  2022 Ilmastotekomme

  2021 Ilmastotekomme

  Material Maintenance MaMa Oy

  Henkilömäärä

  1>

  Liikevaihto

  Toimiala

  Digitaaliset ratkaisut

  Paikkakunta

  Ylöjärvi

  Liittymisvuosi

  2023

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus

   Uusin ilmastotekomme

   Olemme startup yritys. Päätuotteemme on MaMa tools - innovaatio, jonka avulla kasvatetaan tuotteiden ja materiaalien elinkaariviisautta ilmastokriisiä ehkäisemään. Pilotoinnin kautta tavoitteena on saada ohjelmisto käyttövalmiiksi vuoden 2024 alkuun.

   2022 Ilmastotekomme

   2021 Ilmastotekomme

   Lehtovuori Oy

   Henkilömäärä

   62

   Liikevaihto

   10 400 000

   Toimiala

   Greentech

   Paikkakunta

   Ylöjärvi

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
   • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.

   Uusin ilmastotekomme

   Pienentää oman toimintamme ja tuotteidemme hiilijalanjälkeä systemaattisesti vuodesta toiseen. Pienentää asiakkaidemme hiilijalanjälkeä smart city-tuotteidemme avulla.

   2022 Ilmastotekomme

   2021 Ilmastotekomme

   Tampereen Kauppahallin yhdistys r.y.

   Henkilömäärä

   27

   Liikevaihto

   -

   Toimiala

   Kivijalkakauppa (elintarvike- & artesaanipalvelut)

   Paikkakunta

   Tampere

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
   • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   Vuoden 2023 aikana selvitämme yhdistykseen kuuluvien yritysten toiminnan kestävyyden nykytilan, asenteet ja tulevaisuudenkuvat, ja rakennamme niiden päälle kestävyysstrategian. Strategian avulla yhdistys yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa voi auttaa yrittäjiä tunnistamaan olemassa olevat vahvuudet ja puutteet, ja tukea, opettaa ja kannustaa kutakin yrittäjää kehittämään toimintaansa vastuullisemmaksi. Nostamme kestävyysteeman aiheita (erityisesti kestävään ruokakulttuuriin ja artesaanipalveluihin liittyen) esiin myös Kauppahallin asiakkaille esim. tapahtumien ja somekanavien kautta.

   2022 Ilmastotekomme

   2021 Ilmastotekomme

   INNER Sisustusarkkitehdit Oy

   Henkilömäärä

   3

   Liikevaihto

   315 000 €

   Toimiala

   Rakentamisen suunnittelu

   Paikkakunta

   Tampere

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   2022
   2021
   Toimenpidelupaus

   • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
   • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
   • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
   • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   Veimme strategiamme mukaisen materiaalikirjaston merkintäjärjestelmän konkreettiselle tasolle ja merkintä työ on aloitettu. Nostimme uusien hankkeiden suunnittelumateriaaliin mukaan tuotteiden ja materiaalien kestävän kehityksen sarakkeen, jossa kerromme tarkemmin tuotteen materiaalista, sertifikaateista sekä kierrätettävydestä käytön jälkeen.

   2022 Ilmastotekomme

   Pilotoimme kestävän kehityksen strategian mukaiset uudet toimintatapamme suunnitteluhankkeessa, jonka kaikki valinnat ja koko sisätilojen konsepti perustuu kestävän kehityksen arvoille ja kiertotaloudelle ja jossa kaikki materiaalit on hankebudjettiin suhteutettuna määritetty kiertotalousajattelu edellä. Pilotin aikana kehitimme sisäisiä toimintamalleja, kohti kestävämpien tilojen suunnittelua tavanomaisessa työssämme.

    

   Haastoimme sidosryhmiämme mukaan lisäämään tietoisuuttamme ja kehittämään kestävän kehityksen arvojen mukaisia tuotteita ja palveluita.

    

   Aloitimme kestävien arvojen viestimisen myös ulkoisesti ja kannustimme asiakkaitamme kestävämpiin valintoihin sekä pilotoimme tuotteiden ja materiaalien viestinnän osana suunnittelumateriaalia. Materiaalikirjaston laajentaminen ja muuttaminen kestävämmäksi aloitettiin.

   2021 Ilmastotekomme

   Alkuvuodesta rakensimme kestävän kehityksen strategian ja pelikirjan. Olemme kirjanneet tavoitteita kolmeen eri osioon: sisäiset toimintatavat, viestintä ja materiaalikirjasto (suunnittelun työkalumme). Pienenä organisaationa joudumme pohtimaan resurssejamme ja tarkkaa aikataulua toteutumiselle ei ole tehty. Varmistamme kuitenkin, että päivittäisessä tekemisessä kehitämme jatkuvasti toimintaamme pienin askelin.

    

   Alla listattuna startegian pääkohtia: ympäristöjärjestelmä/sertifikaatti ulkopuolisen asiantuntijatahon kautta, henkilökunnan kouluttaminen ja osallistuminen sertifikaatti- ja tuotekoulutuksiin ja infotilaisuuksiin, lahjat ja lahjoitukset kestävän kehityksen kohteisiin, tyky-toiminta edistäen kestävyyttä, sisäinen viestintä ja ulkoinen viestintä ja sen eri tavat ja mallit, materiaalikirjaston merkintäjärjestelmän luominen, merkintöjen lisääminen ja ylläpito/kehittäminen, suunnittelumateriaaleihin järjestelmän viestiminen (asiakas ja sidosryhmät), mittaustyökalujen kehittäminen ja käyttämisen aloitus.

    

   Allekirjoitimme ensimmäisten tilasuunnittelijoiden joukossa Finnish Interior Architects & Interior Designer declare Climate & Biodiversitty Emergensy -julistuksen ja sitouduimme julistuksen tavoitteisiin. Tilasuunnittelijoiden julistus on osa kansainvälistä rakennetun ympäristön vetoomusta.

   IdeaStructura

   Henkilömäärä

   100

   Liikevaihto

   9 500 000 €

   Toimiala

   Rakennesuunnittelu, Rakennustutkimukset

   Paikkakunta

   Helsinki, Joensuu, Kuopio, Tampere

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
   • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
   • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
   • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   IdeaStructura on WWF:n Green Office. Green Office on ympäristöjärjestelmä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on pienentää toimistojen hiilijalanjälkeä, ja järjestelmä kannustaa ylipäätään käyttämään luonnonvaroja järkevästi. Olemme panostaneet myös puurakentamiseen, ja olemme saaneet olla mukana useissa julkishallinnon puurakennuskohteiden suunnittelussa.

   2022 Ilmastotekomme

   -

   2021 Ilmastotekomme

   -

   Skanska Oy

   Henkilömäärä

   2150

   Liikevaihto

   -

   Toimiala

   Rakennusliike

   Paikkakunta

   Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
   • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
   • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
   • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   Skanskan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueillamme: rakentamispalveluissa, asuntoprojektikehityksessä ja toimitilaprojektikehityksessä. Tavoitteeseemme sisältyy omien päästöjemme lisäksi hankkeidemme arvoketjussa syntyvät päästöt. Välitavoitteemme vuoteen 2030 mennessä on kaksiosainen. Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä Skanskan omissa asunto- ja toimitilakehityshankkeissa. Lisäksi vähennämme Skanskan omia, polttoaineista ja ostoenergiasta, aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosentilla. Skanskan ilmastotavoite on tieteellisesti validoitu Science Based Targets Initiativen (SBTi) toimesta ja se on linjassa hiilipäästöjen vähentämistä sekä ilmaston lämpenemisen rajoittamista koskevan Pariisin sopimuksen kanssa.

   2022 Ilmastotekomme

   -

   2021 Ilmastotekomme

   -

   Muutosagentuuri dsgnbyK

   Henkilömäärä

   1

   Liikevaihto

   5 000 €

   Toimiala

   Kierrätys

   Paikkakunta

   Tampere

   Liittymisvuosi

   2022

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
   • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
   • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   Julkaisin juuri blogin jossa käsittelin rakentamisen ja vaate-teollisuuden hiilipäästöjä ja mitä niiden pienentämiseksi voi tehdä. Pelastin kaatopaikalle menossa olleet yöpöydät uuteen käyttöön.

   2022 Ilmastotekomme

   -

   2021 Ilmastotekomme

   -

   Arkkitehtitoimisto Päätalo Oy

   Henkilömäärä

   1

   Liikevaihto

   80 000 €

   Toimiala

   Arkkitehtisuunnittelu

   Paikkakunta

   Tampere

   Liittymisvuosi

   2022

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

    Uusin ilmastotekomme

    Julkisen liikenteen käyttäminen työmatkoilla aina, kun sen on mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, niin liikkuminen sähköautolla tai sähköpolkupyörällä tai mieluiten tietenkin kävellen.

    2022 Ilmastotekomme

    -

    2021 Ilmastotekomme

    -

    Stena Recycling Oy

    Henkilömäärä

    124

    Liikevaihto

    111 000 000 €

    Toimiala

    Kierrätys

    Paikkakunta

    Joensuu, Jyväskylä, Nokia, Oulu, Pori, Vaasa, Vantaa, Virrat

    Liittymisvuosi

    2022

    Ilmastoteko raportoitu

    Toimenpidelupaus

    • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
    • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
    • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
    • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
    • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

    Uusin ilmastotekomme

    Yrityksemme kuuluu UN Global compactiin ja on siten sitoutunut hiilineutraaliuteen. Meillä on ollut menossa jo vuodesta 2018 energian vähennysohjelma. Edistämme lisäksi lähtöpaikkalajittelua ja tavoitteemme on saavuttaa 100% hyötykäyttöaste vuoteen 2030 mennessä koko Stena konsernin tasolla.

    2022 Ilmastotekomme

    -

    2021 Ilmastotekomme

    -

    Hyötykeräys Oy

    Henkilömäärä

    15

    Liikevaihto

    2 000 000 €

    Toimiala

    Jätehuolto, Jätehuoltojärjestelmät, Jätteiden kierrätys, Kierrätys, Kiertotalousala

    Paikkakunta

    Sastamala

    Liittymisvuosi

    2022

    Ilmastoteko raportoitu

    Toimenpidelupaus

    • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
    • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
    • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
    • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
    • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

    Uusin ilmastotekomme

    Optimoimme logistiikkaamme. Vuokraamme keräysvälineitä ostamisen sijaan. Pienennämme syntyviä jätemääriä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pyrimme optimoimaan keräysvälineiden tyhjennyspainot ja vähentämään hukkakäyntien määrää. Tämä pienentää sekä asiakkaalle koituvia kuluja että päästöjen määrää. Kaikille Tampereen seudun ilmastokumppaneille sitoudumme antamaan veloituksettoman kierrätyskoulutuksen.

    2022 Ilmastotekomme

    -

    2021 Ilmastotekomme

    -

    LINK Mobility Oy

    Henkilömäärä

    15

    Liikevaihto

    9 200 000 €

    Toimiala

    Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus

    Paikkakunta

    Helsinki, Tampere

    Liittymisvuosi

    2022

    Ilmastoteko raportoitu

    2021
    Toimenpidelupaus

    • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
    • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
    • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
    • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
    • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

    Uusin ilmastotekomme

    -

    2022 Ilmastotekomme

    Vuonna 2022 jokainen LINK Mobilityn maaorganisaatio valitsee ympäristöteon ja laajentaa työntekijöidensä tietämystä kestävistä ympäristöteoista ja niiden vaikutuksista. LINK Mobility Suomi järjestää henkilöstölleen ympäristökoulutuksen yhteistyössä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kanssa.

    2021 Ilmastotekomme

    Vuonna 2021 LINK Mobility vahvisti viime vuonna uudelleen sitoutumisensa integroida YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta toimintoihinsa. LINK Mobilityn henkilöstö minimoi hiilidioksidipäästöjä muun muassa suosimalla etäyhteyksiä ja videopuheluita matkustamisen sijaan.

    Käytämme vain vakiintuneiden palveluntarjoajien tarjoamia palvelimia ja hosting-palveluita ja vaatimalla toimittajilta dokumentoitua energiatehokkuutta LINK Mobility auttaa vähentämään kulutusta.