Yrityscaset

Insinööritoimisto A. Kuronen Oy - Yrityksen autot sähköistetään 2027

Yrityscaset

Tampereen Tiivisteteollisuus Oy - Saavutamme vuoden 2024 aikana kestävällä tavalla Scope 1 ja Scope 2 päästöjen osalta nollatason

Yrityscaset

Ralos Oy - Olemme osa aurinkopaneelien kierrättämistä kehittävää yhteisöä.

Yrityscaset

Porkka Finland Oy - Vuoden 2024 alusta siirryimme käyttämään Ylöjärven ja Hollolan toimipaikoissamme 100% hiilidioksidivapaata sähköä.

Yrityscaset

Stonelement Oy - Vuoden 2024 aikana vaihdamme loputkin tuotannon valaistuksesta ledeihin sekä siirrymme kiinteistön lämmityksessä lämpöpumpputekniikkaan.

Yrityscaset

Pispalan saunayhdistys ry - Toimimme kulttuurisesti kestävällä tavalla ja turvaamme arvokasta kulttuuriperintöä jälkipolville.

Yrityscaset

Oy Lining Ab - Ilmastostrategia tukemaan ISO 14001 sertifikaattia. Valmistunut vuonna 2023.

Yrityscaset

Sopimusvuori ry - Kiinnitämme huomiota ruokahävikkiin ja vähennämme sitä vuoden 2024 aikana.

Yrityscaset

Konto Oy - Tuotannon valaistukset muutettu 23 led-pohjaisiin.

Yrityscaset

Yeseco Oy - Akustiikkapaneelimme ovat ilmastoystävällisiä, niiden hiilijalanjälki on hiilinegatiivinen, eli ne kompensoivat hiilijalanjälkeä.

Yrityscaset

KorkeaTekniikka Oy - Vuoden 2024 aikana parannamme jätteiden kierrätystä.

Yrityscaset

Actioneco Oy - Actioneco Carbon Neutral Solution Steps projekti.

Yrityscaset

Tampereen Infra Oy - Olemme sitoutuneet Tampereen kaupungin hiilineutraalisuustiekartan 2030 toimenpiteisiin ja askeleisiin ja LUMO-ohjelmaan.

Yrityscaset

Lielahden Autokeskus Oy - Dieselkäyttöisten hyötyajoneuvojen konvertointimuutokset täysin päätöttömiksi sähköajoneuvoiksi.

Yrityscaset

Puristeteos Oy - Raaka-ainehävikin pienentäminen, jatkuva toteutus.

Yrityscaset

Häijää Invest Oy / Häijään Kuljetuspalvelu - Kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistäminen ovat erottamaton osa toimintaamme.

Yrityscaset

Blokgarden Oy - Perustamme Kalevan Kaupunkiviljelykulttuurikeskuksen, jonka tehtävänä on jakaa tietoa ympäristöasioista ja kaupunkiviljelystä.

Yrityscaset

24 Rental Network Oy - Olemme olleet hiilineutraali yritys vuodesta 2022 lähtien.

Yrityscaset

Pirkan Konepalvelu Oy - Toteutamme kiinteistömme energian käytön niin että tuotamme itse kaiken tarvittavan energian 2030 mennessä.

Yrityscaset

The Putkari Oy - Vuoden 2023 aikana hankimme varastolle jätteiden kierrätysastiat, tämän myötä kierrätämme mm. muovi, pahvi, metalli, kupari ja messinki jätteet erikseen.

Yrityscaset

Finnpark Oy - Lisäämme sähköautojen latauspaikkoja kiinteistöissämme.

Yrityscaset

Kekkilä Oy - Kekkilä Oy siirtyy 2024 käyttämään entistä enemmän paikallisia kierrätettyjä raaka-aineita, ja minimoi näin myös raaka-aineiden logistiikan hiilipäästöjä.

Yrityscaset

Linjateräs Oy - Olemme tekemässä kiinteistöinvestointimme yhteydessä energiaremonttia, joka mahdollistaa jatkossa fossiilisista polttoaineista siirtymisen biokaasun käyttäjäksi.

Yrityscaset

MorrowX Oy - Kehitämme digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat parantaa vastuullisuus- ja ilmastosuorituskykyään.

Yrityscaset

Nordic Ren-Gas Oy - Tulemme toteuttamaan Tampereelle uusiutuvan vedyn, ja uusiutuvan power-to-gas -tuotantolaitosinvestoinnin.

Yrityscaset

Länsiö Logistiikka Oy - Selvitimme toimintamme keskeiset päästöt vuonna 2023 ja suunnittelemme vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Yrityscaset

mevaset - Kierrätämme omilta työmailta syntyvät betoni sekä puujätteet.

Yrityscaset

Metosin Oy - Laskemme oman toimintamme päästöt ja tarvittaessa muutamme toimintaamme siten, että saamme vähennettyä ilmastokuormaa.

Yrityscaset

Material Maintenance MaMa Oy - Päätuotteemme on MaMa tools - innovaatio, jonka avulla kasvatetaan tuotteiden ja materiaalien elinkaariviisautta ilmastokriisiä ehkäisemään.

Yrityscaset

Lehtovuori Oy - Pienentää oman toimintamme ja tuotteidemme hiilijalanjälkeä systemaattisesti vuodesta toiseen.

Yrityscaset

Tampereen Kauppahallin yhdistys r.y. - Vuoden 2023 aikana selvitämme yhdistykseen kuuluvien yritysten toiminnan kestävyyden nykytilan, asenteet ja tulevaisuudenkuvat.

Yrityscaset

INNER Sisustusarkkitehdit Oy - Olemme tehneet ja luoneet kestävän kehityksen pelikirjan ja strategian.

Yrityscaset

IdeaStructura - IdeaStructura on WWF:n Green Office.

Yrityscaset

Skanska Oy - Skanskan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Yrityscaset

Muutosagentuuri dsgnbyK - Tämän vuoden aikana tavoite on pidentää 40 huonekalun elinkaarta korjaamalla, kunnostamalla ja uudistamalla.

Yrityscaset

Arkkitehtitoimisto Päätalo Oy - Julkisen liikenteen käyttäminen työmatkoilla aina, kun sen on mahdollista.

Yrityscaset

Stena Recycling Oy - Meillä on ollut menossa jo vuodesta 2018 energian vähennysohjelma.

Yrityscaset

Hyötykeräys Oy - Digitaalisen teknologian hyödyntäminen logistiikan ja jätevirtojen seurannassa sekä datan tehokkaampi hyödyntäminen.

Yrityscaset

LINK Mobility Oy - Vuonna 2022 jokainen LINK Mobilityn maaorganisaatio valitsee ympäristöteon ja laajentaa työntekijöidensä tietämystä kestävistä ympäristöteoista ja niiden vaikutuksista.

Yrityscaset

Black Donuts Engineering - Jätteiden poltto diplomityö tehty.

Yrityscaset

Väre Oy - Väre on sähköyhtiö, joka yrittää myydä mahdollisimman vähän sähköä.

Yrityscaset

Taksipalvelu Voltti Oy - Meillä on firmassa vain ja ainoastaan sähkötakseja.

Yrityscaset

Sandvik Mining and Construction Oy, Tampereen tehdas - Sertifioitu Enenrgianhallintajärjestelmä ISO 50001.

Yrityscaset

Pauli Pieti - Tavoite on saada valmiiksi ja 3-d leikkauskuviksi 1-3 tulisijamallia, eri tehoissa.

Yrityscaset

More Joy Oy - Kokonaan vedettömään painolinjaan siirtyminen ja aurinko-tuulienergian käyttö.

Yrityscaset

DB Schenker Oy - Olemme sitoutuneet pienentämään toimintamme suhteellisia kasvihuonekaasupäästöjä (g/tkm) vuoden 2006 tasosta vuoteen 2030 mennessä 40 %.

Yrityscaset

Solnet Finland Oy - Uusien palveluiden tarjoaminen asiakkaillemme puhtaamman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Yrityscaset

Integrata Oy - Jatkamme tiekarttamme mukaisesti ilmastotyötä päästöjen vähentämiseksi.

Yrityscaset

Rototec Oy - Koko liiketoimintamme perustuu hiilineutraalisen maalämmön tarjoamiseen asiakkaillemme.

Yrityscaset

Modus ry - Zero waste -suunnittelustrategiaa on jo toteutettu koko jäsenistössämme.

Yrityscaset

KAPY ry - Vuonna 2022 istutamme 400 puuta.

Yrityscaset

Serlachius-museot - Toimimme kulttuurisesti kestävällä tavalla turvaten arvokasta kulttuuriperintöä jälkipolville.

Yrityscaset

Tampereen Vesi - Raholan jätevedenpuhdistamolla on tavoitteena vähentää saostuskemikaalin kulutusta.

Yrityscaset

Asua Group Oy - Työmaiden jätteiden kierrätyksen tehostaminen työmailla.

Yrityscaset

VTS-Kodit - Ekokompassi sertifikaatin käyttöönotto, sekä vastuullisuusohjelman ja -raportoinnin kehittäminen 2024.

Yrityscaset

Brightplus Oy - Tuotamme hiilineutraaleja funktionaalisia materiaaleja korvaamaan fossiilipohjaisia.

Yrityscaset

Campusta Oy - Sähköautojen tehokkaampi käyttö.

Yrityscaset

Espanjan kunniakonsulaatti - Espanjan ja Suomen ilmastovienti.

Yrityscaset

A-insinöörit - Seuraamme ja parannamme asiakkaidemme antamia arvioita ympäristövastuumme toteutumisesta projekteissa.

Yrityscaset

Solarigo Systems Oy - Pilotoimme ohutkalvotekniikan hyödyntämistä maa-asenteisissa aurinkovoimaloissa.

Yrityscaset

Sointu Senioripalvelut - Siirtyminen täysin kotimaiseen ja uusiutuvaan sähköenergiaan maaliskuussa 2021.

Yrityscaset

Kuulea Energia Oy - Sitoudumme selvittämään toimintamme hiilijalanjäljen vuosittain ja laatimaan tiekartan päästöjen vähentämiseksi.

Yrityscaset

Ekokumppanit Oy - Ekokumppaneitten työntekijät voivat hankkia käyttöönsä työsuhdepyörät ja työntekijät saavat myös kaupunkipyörien käyttöoikeudet.

Yrityscaset

Vihreä Älyenergia Oy - Myymme fossiilivapaata sähköä ja kehitämme sovelluksia sähkön säästämiseen.

Yrityscaset

Tapio Oy - Jatkamme metsänhoidon suositusten viestintää, panostamme soiden ennallistamiseen koko vuoden 2024.

Yrityscaset

Vincit Oy - Laskemme Vincitin oman toiminnan päästöt ja pyrimme hiilineutraaliksi vuoden 2023 aikana.

Yrityscaset

Safeplast Oy - Ei fossiilisen polyeteenin lopputuotteiden kehitys ja käytön lisääminen fossiilisten sijaan.

Yrityscaset

Disakamula Oy - Yrityksellä ei ole autoa, vaan liikumme polkupyörällä ja julkisilla kulkuneuvoilla.

Yrityscaset

AX-Suunnittelu - Omat ympäristövaikutuksemme ovat pienet suhteessa siihen, miten vaikutamme ympäristöön.

Yrityscaset

Taipale Telematics Oy - Lisäämme tarjontaamme nollapäästöajoneuvojen käyttöä edistäviä ominaisuuksia.

Yrityscaset

Gispo Oy - Selvitämme vähäpäästöisimmät pilvipalveluratkaisut ja tarjoamme tämän tiedon asiakkaillemme yhtenä palvelun valintaperusteena.

Yrityscaset

Pirkanmaan Yrittäjät ry - Tällä hetkellä rakennamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää.

Yrityscaset

Nextiili ry - Tavoittelemme tilannetta, jolloin kaikki meille tuleva tekstiili väylätään vain Suomeen (2023).

Yrityscaset

Eastkey - Ei autoa enää yrityksellä. Done.

Yrityscaset

DTS Finland - Olemme kehittäneet uuden mikrotermisen jätteenkäsittelymenetelmän, jonka avulla orgaaniset jätteet saadaan uusiokäyttöön.

Yrityscaset

Ramboll Finland Oy - Ratkaisumme tähtäävät siihen, että kehitys on aidosti taloudellista, jatkuvaa, riittävän nopeaa ja kokonaisvaltaista.

Yrityscaset

Finrenes - Valmistaa pilotti ja kokeilla laitteet.

Yrityscaset

Tatsilla Oy - Taksiliikenteessä käytettävän autokaluston kokonaan muuttaminen päästöttömiin autoihin seuraavien vuosien aikana.

Yrityscaset

KVVY Tutkimus Oy - Ilmastovastuullisten toimintatapojen huomioiminen ja niihin kannustaminen yrityksen arjessa ja hankinnoissa vuoden 2022 aikana.

Yrityscaset

Destaclean Oy - Sitoudumme lisäämään käsittelemiemme jätteiden materiaalihyötykäyttöä.

Yrityscaset

Modulight Oy - Vähennämme, vuosi vuodelta enemmän, edelleen käytetyn energian ja resurssien määrä per tuotettu tuote.

Yrityscaset

Mansen Suutari Oy - Tavoitteemme on olla vaihtoehto tuotteen ostamisen rinnalle.

Yrityscaset

ASV Arctic Smart Village Oy - Kehitämme kokonaisvaltaisesti kestävää asumista ja teemme asumisesta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Yrityscaset

Business Tampere Oy - Business Tampere edistää vähähiilisen liiketoiminnan ja vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämistä Tampereen kaupunkiseudulla elinkeinostrategian mukaisesti.

Yrityscaset

Gradina Oy - Haluamme olla osaltamme mukana luomassa hiiltäsitovaa rakentamista.

Yrityscaset

Ozonium Oy - Autamme teollisuudenaloja vähentämään tai poistamaan kemikaalien puhdistus- ja desinfiointitarvetta.

Yrityscaset

NollaE Oy - Suosimme energiatehokasta ja vähähiilistä asumista, etätyötä ja verkkotapaamisia.

Yrityscaset

Vazan Oy - Tavoitteenamme on istuttaa vähintään 20 000 tainta.

Yrityscaset

Metso Finland Oy, Tampereen toiminnot - Jatkamme panostusta sähköiseen liikenteeseen sekä tehtaan logistiikan että henkilöstömme työmatkaliikenteen osalta.

Yrityscaset

Vahanen Tampere Oy - Vuonna 2022 pyrimme tekemään yhä useammassa projektissamme ilmasto-/ympäristönäkökulmien arvioinnin.

Yrityscaset

Amazing City Oy - Lähdemme mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan ja hankimme ympäristösertifikaatin.

Yrityscaset

Pirkanmaan Jätehuolto Oy - Yhtiö vähentää oman toiminnan päästöjä vuoden 2022 tasosta 1000 t CO2ekv. vuoden 2024 aikana.

Yrityscaset

ADAPRO - Adapron toiminta on vuoden 2020 alusta lähtien sertifioidusti hiilineutraalia.

Yrityscaset

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry - Ilmastotekomme on lisätä ympäristötietoisuutta henkilökuntaamme sekä asiakkaillemme.

Yrityscaset

Ecolan Oy - Kiertotalouden sivuvirroista valmistettavan tuhkalannoitteen valmistus ja levitys, jolla vuotuinen typpirikkaan kasvatusmetsän kasvunlisäys on jopa 10–15 m3 / ha.

Yrityscaset

AIWOODS Oy - Kierrätetyn CLT (Cross Laminated Timber) uudelleenkäyttö.

Yrityscaset

Koja-Yhtiöt Oy - Koja Oy:n tuotannon sähkö tuotetaan uusiutuvilla energioilla vuodesta 2021 alkaen.

Yrityscaset

Tampereen yliopisto - Teemme ja otamme käyttöön kestävyystiekarttaamme pohjautuvan kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelman.

Yrityscaset

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) - Määrittelemme osaltamme, mitä hiilikädenjäljen lisääminen tarkoittaa ja miten voimme sitä mitata osana hiilineutraaliustavoitetta.

Yrityscaset

Piece of Jeans Oy - Tekstiilijätteen (farkun) vähentäminen ja sen uusiokäyttö.

Olemme mukana tähtäämässä kohti hiilineutraaliutta

Lajittele toimialan mukaan
Lajittele ilmastoteon tyypin mukaan
Lajittele paikkakunnan mukaan
Järjestä yrityslistaus

Yritykset

Insinööritoimisto A. Kuronen Oy

Henkilömäärä

2

Liikevaihto

150000

Toimiala

Asiantuntijapalvelut

Paikkakunta

Tampere

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Yrityksen autot sähköistetään 2027.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Tampereen Tiivisteteollisuus Oy

Henkilömäärä

95

Liikevaihto

21 300 000 €

Toimiala

Teollisuus

Paikkakunta

Tampere

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Saavutamme vuoden 2024 aikana kestävällä tavalla Scope 1 ja Scope 2 päästöjen osalta nollatason ja olemme myös kartoittaneet Scope 3 päästömme ja laatineet näille merkittävät vähennystavoitteet.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Ralos Oy

Henkilömäärä

11

Liikevaihto

5 Miljoonaa euroa

Toimiala

Energia

Paikkakunta

Tampere

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Olemme toimittaneet asiakkaillemme aurinkovoimaloita vuodesta 2017. Laskemme toimittamiemme aurinkovoimaloiden kokonaishiilijalanjäljen valmistuksesta purkuun. Olemme paperiton toimisto. Sisäinen logistiikkamme ei käytä polttomoottoreita. Kierrätämme tuotteemme niiden elinkaaren lopuksi. Olemme osa aurinkopaneelien kierrättämistä kehittävää yhteisöä.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Porkka Finland Oy

Henkilömäärä

200

Liikevaihto

Toimiala

Teknologiateollisuus

Paikkakunta

Hollola, Kemijärvi, Ylöjärvi

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Vuoden 2024 alusta siirryimme käyttämään Ylöjärven ja Hollolan toimipaikoissamme 100% hiilidioksidivapaata sähköä.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Stonelement Oy

Henkilömäärä

5

Liikevaihto

0,4 Me

Toimiala

Rakentaminen

Paikkakunta

Orivesi

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

2023
Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Vuoden 2024 aikana vaihdamme loputkin tuotannon valaistuksesta ledeihin sekä siirrymme kiinteistön lämmityksessä lämpöpumpputekniikkaan. Tavoitteenamme on myös lisätä julkisen liikenteen käyttöä työmatkoilla.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Pispalan saunayhdistys ry, Rajaportin sauna

Henkilömäärä

4

Liikevaihto

Toimiala

Ravintolatoiminta

Paikkakunta

Tampere

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Toimimme kulttuurisesti kestävällä tavalla ja turvaamme arvokasta kulttuuriperintöä jälkipolville. Vaalimme Rajaportin saunakorttelin rakennusten lisäksi myös saunakulttuurin säilymistä konkreettisin keinoin. Rajaportin sauna on kertalämmitteinen ja lämpiää puilla. Kehitämme lämmitysratkaisuja, jotta puiden palaminen olisi puhtaampaa, tuottaisi vähemmän pienhiukkasia ja olisi tehokkaampaa. Vesi on lämminnyt pelleteillä, mutta pellettien saatavuusongelmien vuoksi etsimme vuoden 2024 aikana uusia hiilineutraaleja lämmitystapoja. Suosittelemme asiakkaillemme ja työntekijöjillemme jukisten liikennevälineiden käyttöä. Kahvilan puolella suosimme paikallisia tuotteita ja tarjoamme kasvisvaihtoehtoja. Pyrimme minimoimaan tuotettujen jätteiden määrän ja negatiiviset ympäristövaikutukset. Elinkaariajattelu on meille tärkeää. Arvioimme ja parannamme toimintaamme jatkuvasti vastuullisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tässä työssä toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Oy Lining Ab

Henkilömäärä

60

Liikevaihto

30 000 000

Toimiala

Digitaaliset ratkaisut, Teollinen muotoilu ja tukkukauppa, Teollisuus- ja talotekniikka

Paikkakunta

Oulu, Pirkkala, Vantaa

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Ilmastostrategia tukemaan ISO 14001 sertifikaattia. Valmistunut vuonna 2023. Hiilineutraalius scope 1&2 vuoteen 2030 mennessä. Päästölaskennan tarkentaminen varsinkin edustamiemme tuotteiden valmistuksen osalta sekä laskennan vuosittainen päivittäminen.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Sopimusvuori ry

Henkilömäärä

54

Liikevaihto

Toimiala

Sosiaali- ja terveysala

Paikkakunta

Hämeenlinna, Tampere

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Kiinnitämme huomiota ruokahävikkiin ja vähennämme sitä vuoden 2024 aikana. Lisäämme asiakkaiden ja henkilöstön tietoisuutta kestävän kehityksen mahdollisuuksista ruuanvalmistuksen suhteen.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Konto Oy

Henkilömäärä

15

Liikevaihto

1,5 M e

Toimiala

Rakennusala

Paikkakunta

Muu Suomi

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Tuotannon valaistukset muutettu 23 led-pohjaisiin. Materiaalin sidosaineet tullaan vaihtamaan kotimaisiin ja kierrätettäviin seuraavaksi.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Yeseco Oy

Henkilömäärä

10

Liikevaihto

500000 €

Toimiala

Vastuulliset kotimaiset sisustustuotteet

Paikkakunta

Sastamala

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Akustiikkapaneelimme ovat ilmastoystävällisiä, niiden hiilijalanjälki on hiilinegatiivinen, eli ne kompensoivat hiilijalanjälkeä. Kunnioitamme luontoa. Yeseco – Yes Eco, perustettiin v. 2009 valmistamaan ekologisia tuotteita. Kestävät arvot ohjaavat toimintaamme, tuotekehitystämme ja tuotantoamme. Käytämme raakamateriaaleinamme hamppua, pellavaa, kierrätyspaperia sekä kierrätyspullomuovia. Vakiokankaamme ovat villaa tai jo kierrätettyä PET-muovikuitua. Olemme osa kiertotaloutta. Yesecon tuotteet ovat myrkyttömiä ja ne voidaan hävittää polttamalla. Käytämme tuotteissamme ja tehtaallamme energiatehokkailla LED valaisimia. Tehtaamme energiankulutus on matala ja käytämme prosessin lämpöä osana tehtaan lämmitystä.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

KorkeaTekniikka Oy

Henkilömäärä

20

Liikevaihto

1800000

Toimiala

Kiinteistöjen siivous, Kiinteistönhoito

Paikkakunta

Tampere

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Vuoden 2024 aikana parannamme jätteiden kierrätystä. Koulutamme henkilökuntaa ympäristöasioissa ja olemme hankkineet autoihin gps-laitteet auttamaan reittisuunnittelussa ja näin voimme vähentää autoista tulevia CO2-päästöjä.
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Actioneco Oy

Henkilömäärä

5

Liikevaihto

1000000

Toimiala

Konepajateollisuus

Paikkakunta

Muu Suomi

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Ilmastotekotoimenpiteet

– Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
– Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
– Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
– Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Uusin ilmastotekomme
Actioneco Carbon Neutral Solution Steps projekti www.actioneco-one.com
2023 Ilmastotekomme
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme