Yrityscaset
Yrityscaset

Yrityscaset

Olemme mukana tähtäämässä kohti hiilineutraaliutta

Nimi:
AGCO Power Oy

Henkilömäärä:
720

Liikevaihto:
292 000 000 €

Toimiala:
Teollisuus

Paikkakunta:
Nokia

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

AGCO Power ottaa Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöön tehtaan tavaransiirroissa sekä maantiekuljetuskalustossa loppuvuoden 2020 aikana. Tällöin voimme vähentää omia vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjämme jopa 130 000 kiloa.

Nimi:
Citynomadi Oy

Henkilömäärä:
4

Liikevaihto:
292 000 000 €

Toimiala:
Paikkatiedon palvelukonsepti

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Pidämme yllä webinaarikultuuria myös post COVID-19 -aikana. Olemme huomanneet, että voimme vähentää pysyvästi matkustamista kotimaassa 80 % ja ulkomailla 30 %. Pyrimme toteuttamaan asiakashankinta-, palvelun esittelyn tuki- ja seurantapalaverit webinaarien kautta ja säästämään matkakustuskustannuksissa sekä vähentämään hiilijalanjälkeämme välttämällä turhia lentomatkoja.

Aikataulu: alkanut 2020 alkuvuonna ja jatkuu 2021 aikana ja jälkeen.

Nimi:
EPSE Oy

Henkilömäärä:
17

Liikevaihto:
235 000 €

Toimiala:
Teollisuus- ja kaivosprosessien jätevesien puhdistaminen

Paikkakunta:
Ylöjärvi

Toimenpidelupaus:

-

Ilmastotekomme:

Verkkokokousten ja -koulutusten päämäärätietoinen kannustaminen ja jatkaminen käyttäen matkustamisen vähentämiseksi.

Nimi:
GLi Yhtiöt

Henkilömäärä:
n. 70

Liikevaihto:
5 000 000 €

Toimiala:
Kuljetus- ja logistiikka

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Haluamme olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Haluamme pudottaa päästöjä joka vuosi.

Nimi:
Gofore Oyj

Henkilömäärä:
254 (Tampereen toimisto) 600 (koko konserni)

Liikevaihto:
54 800 000 €

Toimiala:
Digitalisaation asiantuntijapalvelut

Paikkakunta:
Tampere, Helsinki, Jyväskylä, Turku, Tallinna, München, Madrid

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Tavoitteenamme on puolittaa päästömme vuonna 2020 vuoden 2019 tasoon verrattuna.

Nimi:
Hämeen Laatukuljetus

Henkilömäärä:
8

Liikevaihto:
250 000 €

Toimiala:
Logistiikka

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan edistämään hiilineutraalia logistiikkaa vuoteen 2030 mennessä. Kalustovalinnoissamme kiinnitämme erityisesti huomiota kaluston monipuolisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen, jotta jokaisen ajoneuvo yksikön ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet jo nyt.

Tavoitteenamme on myös sähköistää kalustoamme jo lähivuosina täys-sähköautoin, sekä vähintään hybridautoin.

Nimi:
John Deere Forestry Oy

Henkilömäärä:
760

Liikevaihto:
-

Toimiala:
Konepajateollisuus

Paikkakunta:
Tampere ja Joensuu

Toimenpidelupaus:

-

Ilmastotekomme:

Joensuun tehtaalla on siirrytty helmikuussa 2020 sataprosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin. Nostimme jätteen kierrätysasteen 94:stä sataan prosenttiin. Veimme läpi useita tuoteparannuksia, jotka vähentävät metsäkoneidemme ympäristöjalanjälkiä.

Nimi:
Kiilto Oy

Henkilömäärä:
205

Liikevaihto:
70 000 000 €

Toimiala:
Kemianteollisuus

Paikkakunta:
Lempäälä

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Parantamalla energia- ja materiaalitehokkuuttamme taistelemme ilmastonmuutosta vastaan ja tuemme kestävää kehitystä. Tuotannossamme investoimme ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin. Olemme asettaneet tavoitteeksemme olla hiilineutraali yritys vuoteen 2028 mennessä. Matkan varrelle mahtuu useita pienempiä virstanpylväitä.

 • Vuodesta 2019 lähtien Kiilto osallistuu ympäristöhankkeisiin, joiden tarkoituksena on hiilinielujen lisääminen.
 • Leikkaamme vuoteen 2025 mennessä energian kulutusta/tuotettu tonni 20 % vuoden 2010 tasosta.
 • Käytämme vain 100 % uusiutuvaa energiaa 2028.
 • Logistiikkamme ja liikematkamme ovat hiilineutraaleja 2028.

Nimi:
K-Siivous Tampere Oy

Henkilömäärä:
2

Liikevaihto:
alle 10 000 €

Toimiala:
Kiinteistöjen siivous

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

-

Ilmastotekomme:

Yrityksellä ei ole autoa, vaan liikumme julkisilla kulkuneuvoilla. Tämä on jo toteutettu käytännössä.

Nimi:
Loopshore Oy

Henkilömäärä:
3

Liikevaihto:
100 000 €

Toimiala:
Elektronisten laitteiden ja sähköisten palveluiden kehitys

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Kehitämme ilman- ja ympäristönlaatua mittaavia internettiin kytkettyjä laitteita sekä analysointipalvelua. Ratkaisun avulla voidaan optimoida energiankulutusta, edesauttaa pitkää elinkaarta kiinteistöille, parantaa ihmisten työhyvinvointia sekä tuottavuutta.

Nimi:
MAB Powertec Oy

Henkilömäärä:
14

Liikevaihto:
1 400 000 €

Toimiala:
Asiantuntija- ja suunnittelupalvelut energia- ja ympäristöalalla

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Projektiemme ydin on auttaa asiakkaitamme kehittämään toimintaansa vastuullisemmaksi energia- ja ympäristöpuolella. Konkreettiset kehityskohteemme seuraavalle viidelle vuodelle ovat: teollisuuden hukkalämmön hyödyntämiskohteiden löytäminen Pirkanmaalla ja lähialueilla, konsultointi teollisuuden hiilidioksidin talteenottomenetelmien valinnassa, sekä tehokas ja avoin viestintä ympäristöteoista.

Nimi:
Molok Oy

Henkilömäärä:
79

Liikevaihto:
25 400 000 €

Toimiala:
Jätehuoltojärjestelmät

Paikkakunta:
Nokia

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Laskemme tällä hetkellä organisaatiomme sekä tuotteidemme hiilijalanjälkeämme, jonka jälkeen teemme päästövähennyssuunnitelman. Hiilijalanjälkilaskelmat valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä. Tavoitteemme on olla hiilineutraali yritys ja tavoitevuotemme täsmentyy tehtyämme alkukartoituksen loppuun ja toteutussuunnitelman tehtyä.

Nimi:
Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry

Henkilömäärä:
85

Liikevaihto:
1 500 000 €

Toimiala:
Kierrätys

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Energiajakeen osuuden vähentäminen 2021 nykyisestä materiaalivirrasta kymmeneen prosenttiin.

Nimi:
Seravo

Henkilömäärä:
19

Liikevaihto:
1 200 000 €

Toimiala:
IT

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

-

Ilmastotekomme:

Seravosta tuli hiilineutraali vuoden 2019 lopussa: wp-palvelu.fi/vastuullisuus

Kesällä 2020 Seravosta tuli hiilinegatiivinen: wp-palvelu.fi/blogi/hiilinegatiivinen-yritys

Nimi:
Smart Heating Oy

Henkilömäärä:
16

Liikevaihto:
3 000 000 €

Toimiala:
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus

Paikkakunta:
Vantaa

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Toteutamme päivittäin merkittäviä ilmastotekoja vähentämällä asikkaiden lämmitysmäärän tarvetta ja tuottamalla lämpöä puhtaammin.

Toimihenkilömme ajavat hybridi- tai biokaasuautoilla.

Pidämme kokoukset ensijaisesti etänä ja vältämme turhaa liikkumista.

Nimi:
StepOne Tech Oy

Henkilömäärä:
24

Liikevaihto:
2 000 000 €

Toimiala:
CleanTech

Paikkakunta:
Pirkkala

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Teemme kaikkemme, että liikuminen on 2030 hiilineutraalia. Tarjoamme vaihtoehdon liikkumiseen, niin yrityksille, kuin Pirkanmaan henkilöstölle. Tarjoamme yhden vaihtoehdon muiden vaihtoehtojen ohella tehdä tärkeä ilmasto teko.

Nimi:
Suomen Sisäilmatutkimus Oy

Henkilömäärä:
5

Liikevaihto:
300 000 €

Toimiala:
Rakennustutkimukset

Paikkakunta:
Pirkkala

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Siirrymme käyttämään kulkemisessa sähkötoimisia liikkumismuotoja sekä junia.

Siirrymme kertakäyttöisistä materiaaleista pestäviin.

Nimi:
Tampereen Aluetaksi Oy

Henkilömäärä:
62

Liikevaihto:
18 900 000 €

Toimiala:
Henkilö- ja tavarakuljetus

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

2020 kesällä teimme uuden strategian, jossa yhtenä strategiseksi arvoksi meillä on otettu vastuullisuus ja erityisesti ympäristövastuullisuus. Nyt loppuvuoden 2020 aikana tavoitteemme on selvittää nykyiset päästömme ja asettaa meille uusi tavoite päästöjen vähentämiseksi. Tämän jälkeen lähdemme työstämään keinoja, joilla saavutamme tavoitteemme. Valitettavasti tavoitteiden tarkka aikataulutus vielä puuttuu.

Nimi:
Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr TOAS

Henkilömäärä:
25

Liikevaihto:
42 000 000 €

Toimiala:
Kiinteistö

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Tänä vuonna siirryimme lähilämpöön, kun jo useamman vuoden olemme ostaneet lähisähköä. Taattuna kumppanina Tampereen sähkölaitos.

Nimi:
Tampereen Sähkölaitos Oy

Henkilömäärä:
382

Liikevaihto:
288 000 000 €

Toimiala:
Energia

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa (tulee syksyllä 2020).
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Kaukolämmön päästövähennystavoitteemme 2015-2030 on -89 % (386 ttn CO2 -> 45 ttn CO2). Muutos on merkittävä, sillä se koskettaa kerralla yli 200 000 ihmisen asumisen päästöjä. Muutos on ollut käynnissä jo vuodesta 2010 ja kiihtyy mentäessä kohti vuotta 2030. Otamme käyttöön uusia teknologioita energiantuotantoon ja -säästöön liittyen. Suurin investointimme on Naistenlahti 3 biovoimalaitos, joka valmistuu vuonna 2022.

Nimi:
Tampere-talo Oy

Henkilömäärä:
74

Liikevaihto:
14 600 000 €

Toimiala:
Tapahtumapalvelut

Paikkakunta:
Tampere

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

Haluamme edistää kestävää kulutusta, hillitä ilmastonmuutosta ja toimia vihreiden tekojen edelläkävijänä toimialallamme. Meille on tärkeää huomioida toimintamme vaikutukset ympäristössä ja yhteiskunnassa. Näin myös asiakkaamme toimivat kestävästi.

Olemme tehneet alallamme pioneerityötä pienentääksemme omaa hiilijalanjälkeämme. Tampere-talon käyttämät energiat ovat kaikki hiilineutraaleja ja uusiutuituvia.

Matkastamme voit lukea lisää täältä:

www.tampere-talo.fi/ymparistovastuu

Nimi:
THINK TODAY / Zoro Ky

Henkilömäärä:
2

Liikevaihto:
180 000 €

Toimiala:
Kiertotalousala ja vastuulliset kotimaiset sisustustuotteet sekä yrityslahjat

Paikkakunta:
Ylöjärvi

Toimenpidelupaus:

Sitoudumme:

 • edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

Ilmastotekomme:

THINK TODAY on uusiokäyttänyt ja vähentänyt käyttökelpoisen rakennuasalan materiaalin päätymistä kaatopaikoille jo vuodesta 2007. Tuotteistamalla materiaali; mm. laminaatti, muovimatto ja keraaminen laattaa sisustustuotteiksi ja yrityslahjoiksi pidemmämme materiaalin elinkaarta jopa kymmeniä vuosia. Teemme yhteistyötä kierrätyksessä ja uusiokäytössä useiden eri yritysten ja valmistajien kanssa. Säästämme energiavaroja ja hyödynnämme jo olemassa olevia ja valmistettuja materiaaleja. Työmenetelmät ja pakkausmateriaalit ovat kestäviä, läpinäkyviä ja tuotanto paikallista sekä alueellisesti työllistävää.