Yrityscaset

Lielahden Autokeskus Oy - Dieselkäyttöisten hyötyajoneuvojen konvertointimuutokset täysin päätöttömiksi sähköajoneuvoiksi.

Yrityscaset

Puristeteos Oy - Raaka-ainehävikin pienentäminen, jatkuva toteutus.

Yrityscaset

Häijää Invest Oy / Häijään Kuljetuspalvelu - Kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistäminen ovat erottamaton osa toimintaamme.

Yrityscaset

Bl8kgarden Oy - Autamme ja opetamme ihmisiä kasvattamaan ruokaa kaupunkiolosuhteissa.

Yrityscaset

24 Rental Network Oy - Olemme olleet hiilineutraali yritys vuodesta 2022 lähtien.

Yrityscaset

Pirkan Konepalvelu Oy - Toteutamme kiinteistömme energian käytön niin että tuotamme itse kaiken tarvittavan energian 2030 mennessä.

Yrityscaset

The Putkari Oy - Vuoden 2023 aikana hankimme varastolle jätteiden kierrätysastiat, tämän myötä kierrätämme mm. muovi, pahvi, metalli, kupari ja messinki jätteet erikseen.

Yrityscaset

Finnpark Oy - Green Parking - matkaketjujen edistäjä

Yrityscaset

Nordic Ren-Gas Oy - Tulemme toteuttamaan Tampereelle uusiutuvan vedyn, ja uusiutuvan power-to-gas -tuotantolaitosinvestoinnin.

Yrityscaset

MorrowX Oy - Kehitämme digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat parantaa vastuullisuus- ja ilmastosuorituskykyään.

Yrityscaset

Linjateräs Oy - Olemme tekemässä kiinteistöinvestointimme yhteydessä energiaremonttia, joka mahdollistaa jatkossa fossiilisista polttoaineista siirtymisen biokaasun käyttäjäksi.

Yrityscaset

Kekkilä Oy - Kekkilä Oy edistää kierrätysmateriaalien ja paikallisten materiaalien käyttöä viherrakentamisen kasvualustatuotannossa jatkuvasti.

Yrityscaset

Suunnittelu Teräsmaa Oy - Pyrimme tehostamaan toimistomme jätteiden kierrätystä.

Yrityscaset

NRC Group Finland Oy - Tavoitteenamme on toiminnan hiilidioksidipäästöjen pienentäminen 10 % vuosittain.

Yrityscaset

Länsiö Logistiikka Oy - Selvitimme toimintamme keskeiset päästöt vuonna 2023 ja suunnittelemme vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Yrityscaset

mevaset - Kierrätämme omilta työmailta syntyvät betoni sekä puujätteet.

Yrityscaset

Metosin Oy - Laskemme oman toimintamme päästöt ja tarvittaessa muutamme toimintaamme siten, että saamme vähennettyä ilmastokuormaa.

Yrityscaset

VTS-Kodit - Tavoittelemme aina A-energialuokkaa kaikissa tulevissa uudishankkeissamme.

Yrityscaset

Tampereen ev.lut. seurakunnat - Luovumme öljylämmitysjärjestelmistä kohteiden laajempien peruskorjausten yhteydessä

Yrityscaset

Tampereen Vesi - Selvitämme käyttämiemme vedenpuhdistuskemikaalien hiilijalanjäljen.

Yrityscaset

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry - Vuoden 2023 aikana kiinnitämme huomiota energiansäästöön.

Yrityscaset

Lehtovuori Oy - Pienentää oman toimintamme ja tuotteidemme hiilijalanjälkeä systemaattisesti vuodesta toiseen.

Yrityscaset

Material Maintenance MaMa Oy - Päätuotteemme on MaMa tools - innovaatio, jonka avulla kasvatetaan tuotteiden ja materiaalien elinkaariviisautta ilmastokriisiä ehkäisemään.

Yrityscaset

Tampereen Kauppahallin yhdistys r.y. - Vuoden 2023 aikana selvitämme yhdistykseen kuuluvien yritysten toiminnan kestävyyden nykytilan, asenteet ja tulevaisuudenkuvat.

Yrityscaset

Metso Outotec Finland Oy, Tampereen toimipiste - Jatkamme panostusta sähköiseen liikenteeseen sekä tehtaan logistiikan että henkilöstömme työmatkaliikenteen osalta.

Yrityscaset

Integrata Oy - Laadimme loppuun päästövähennys polun vuosille 2022-2024 ja aloitamme päästövähennys polun mukaiset päästövähennys toimenpiteet.

Yrityscaset

Campusta Oy - Rakennamme uusia sähköautojen latauspisteitä työautojemme ja henkilökunnan autojen käyttöön.

Yrityscaset

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) - Määrittelemme osaltamme, mitä hiilikädenjäljen lisääminen tarkoittaa ja miten voimme sitä mitata osana hiilineutraaliustavoitetta.

Yrityscaset

Pirkanmaan Jätehuolto Oy - Biokaasuautojen määrä lisääntyi 10 % vuonna 2022 yhtiön tavoitteen mukaisesti.

Yrityscaset

Solnet Finland Oy - Uusien palveluiden tarjoaminen asiakkaillemme puhtaamman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Yrityscaset

INNER Sisustusarkkitehdit Oy - Olemme tehneet ja luoneet kestävän kehityksen pelikirjan ja strategian.

Yrityscaset

EPSE Oy - Pyrimme aktiivisesti lisäämään asiakkaidemme materiaalikiertoja (vesi ja metallit) menetelmämme käyttöönoton myötä.

Yrityscaset

Sandvik Mining and Construction Oy, Tampereen tehdas - Sertifioitu Enenrgianhallintajärjestelmä ISO 50001.

Yrityscaset

Tammenlehväkeskus Oy - Jatkamme selvitystä uusiutuvan energian hyödyntämisestä Tammenlehväkeskuksen energianlähteenä.

Yrityscaset

Väre Oy - Väre on sähköyhtiö, joka yrittää myydä mahdollisimman vähän sähköä.

Yrityscaset

A-insinöörit - Seuraamme ja parannamme asiakkaidemme antamia arvioita ympäristövastuumme toteutumisesta projekteissa.

Yrityscaset

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (TOAS) - Rakennamme ja suunnittelemme jatkossa uudet rakennukset täyttämään energialuokka A:n vaatimukset.

Yrityscaset

MexLink Oy - Rakennamme valmistusosaamisen kautta tuottavuusloikkaa (materiaalitehokkuus).

Yrityscaset

Pauli Pieti - Tavoite on saada valmiiksi ja 3-d leikkauskuviksi 1-3 tulisijamallia, eri tehoissa.

Yrityscaset

Solarigo Systems Oy - Pilotoimme ohutkalvotekniikan hyödyntämistä maa-asenteisissa aurinkovoimaloissa.

Yrityscaset

Tampere-talo Oy - Edistämme hiilinielujen syntymistä yhdessä asiakkaidemme kanssa Tampere-talon tapahtumissa.

Yrityscaset

Tampereen Aluetaksi Oy - Pyrimme ottamaan käyttöön taksimatkan päästöjen raportoinnin asiakkaille.

Yrityscaset

Serlachius-museot - Toimimme kulttuurisesti kestävällä tavalla turvaten arvokasta kulttuuriperintöä jälkipolville.

Yrityscaset

Tampereen Sähkölaitos Oy - Suurin investointimme on Naistenlahti 3 biovoimalaitos, joka aloittaa täyden tuotannon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Yrityscaset

Tapio Oy - Kehitämme menetelmiä palauttaa vettä ojitusten johdosta kuivahtaneille soille.

Yrityscaset

Suomen Itämeri-instituutti - Otamme kaikissa hankkeissamme ja muussa toiminnassamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Yrityscaset

More Joy Oy - Kokonaan vedettömään painolinjaan siirtyminen ja aurinko-tuulienergian käyttö.

Yrityscaset

Citynomadi Oy - Kehitämme parhaillaan konseptiimme yhdistettävää älykkään liikkumisen mittaamistyökalua.

Yrityscaset

Vincit Oy - Laskemme Vincitin oman toiminnan päästöt ja pyrimme hiilineutraaliksi vuoden 2023 aikana.

Yrityscaset

Vahanen Tampere Oy - Vuonna 2022 pyrimme tekemään yhä useammassa projektissamme ilmasto-/ympäristönäkökulmien arvioinnin.

Yrityscaset

Tampereen yliopisto - Hiilijalanjäljen laskennan edelleen kehittäminen yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja Unifin kanssa.

Yrityscaset

Pirkanmaan Osuuskauppa - Pirkanmaan Osuuskaupan ja koko S-ryhmän yhteisenä tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuonna 2025.

Yrityscaset

lamit.fi Oy - 10 taloyhtiötä/teollisuuslaitosta pienentää energiankulutusta (€) keskimäärin 50% ja hiilijalanjälkeä 60%.

Yrityscaset

Business Tampere Oy - Business Tampere edistää vähähiilisen liiketoiminnan ja vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämistä Tampereen kaupunkiseudulla.

Yrityscaset

Destaclean Oy - Sitoudumme lisäämään käsittelemiemme jätteiden materiaalihyötykäyttöä.

Yrityscaset

Brightplus Oy - Tuotamme hiilineutraaleja funktionaalisia materiaaleja korvaamaan fossiilipohjaisia.

Yrityscaset

Image Wear Oy - Selvitämme Viron tehtaittemme mahdollisuuden siirtyä käyttämään kokonaan uusiutuvaa energiaa.

Yrityscaset

GLi Express Oy - Tehty selvitys yrityksen oman toiminnan päästöistä ja laskettu hiilijalanjälki.

Yrityscaset

Visit Tampere Oy - Julkaisimme Tampereen seutu - Hiilineutraali matkailukohde 2030 -tiekartan tammikuussa 2022.

Yrityscaset

Kuulea Energia Oy - Sitoudumme selvittämään toimintamme hiilijalanjäljen vuosittain ja laatimaan tiekartan päästöjen vähentämiseksi.

Yrityscaset

KVVY Tutkimus Oy - Ilmastovastuullisten toimintatapojen huomioiminen ja niihin kannustaminen yrityksen arjessa ja hankinnoissa vuoden 2022 aikana.

Yrityscaset

Ramboll Finland Oy - Ratkaisumme tähtäävät siihen, että kehitys on aidosti taloudellista, jatkuvaa, riittävän nopeaa ja kokonaisvaltaista.

Yrityscaset

Finrenes - Valmistaa pilotti ja kokeilla laitteet.

Yrityscaset

Kiilto Oy - Lempäälän Lämpö ja Kiilto aloittavat yhteisen energiaekosysteemin – päästöt leikkaantuvat merkittävästi.

Yrityscaset

IdeaStructura - IdeaStructura on WWF:n Green Office.

Yrityscaset

Skanska Oy - Skanskan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Yrityscaset

Muutosagentuuri dsgnbyK - Pelastin kaatopaikalle menossa olleet yöpöydät uuteen käyttöön.

Yrityscaset

Arkkitehtitoimisto Päätalo Oy - Julkisen liikenteen käyttäminen työmatkoilla aina, kun sen on mahdollista.

Yrityscaset

Stena Recycling Oy - Meillä on ollut menossa jo vuodesta 2018 energian vähennysohjelma.

Yrityscaset

Hyötykeräys Oy - Vuokraamme keräysvälineitä ostamisen sijaan.

Yrityscaset

LINK Mobility Oy - Vuonna 2022 jokainen LINK Mobilityn maaorganisaatio valitsee ympäristöteon ja laajentaa työntekijöidensä tietämystä kestävistä ympäristöteoista ja niiden vaikutuksista.

Yrityscaset

Black Donuts Engineering - Jätteiden poltto diplomityö tehty.

Yrityscaset

Taksipalvelu Voltti Oy - Meillä on firmassa vain ja ainoastaan sähkötakseja.

Yrityscaset

DB Schenker Oy - Olemme sitoutuneet pienentämään toimintamme suhteellisia kasvihuonekaasupäästöjä (g/tkm) vuoden 2006 tasosta vuoteen 2030 mennessä 40 %.

Yrityscaset

Rototec Oy - Koko liiketoimintamme perustuu hiilineutraalisen maalämmön tarjoamiseen asiakkaillemme.

Yrityscaset

Modus ry - Zero waste -suunnittelustrategiaa on jo toteutettu koko jäsenistössämme.

Yrityscaset

KAPY ry - Vuonna 2022 istutamme 400 puuta.

Yrityscaset

Asua Group Oy - Työmaiden jätteiden kierrätyksen tehostaminen työmailla.

Yrityscaset

Espanjan kunniakonsulaatti - Espanjan ja Suomen ilmastovienti.

Yrityscaset

Sointu Senioripalvelut - Siirtyminen täysin kotimaiseen ja uusiutuvaan sähköenergiaan maaliskuussa 2021.

Yrityscaset

Ekokumppanit Oy - Ekokumppaneitten työntekijät voivat hankkia käyttöönsä työsuhdepyörät ja työntekijät saavat myös kaupunkipyörien käyttöoikeudet.

Yrityscaset

Vihreä Älyenergia Oy - Myymme fossiilivapaata sähköä ja kehitämme sovelluksia sähkön säästämiseen.

Yrityscaset

Safeplast Oy - Ei fossiilisen polyeteenin lopputuotteiden kehitys ja käytön lisääminen fossiilisten sijaan.

Yrityscaset

Disakamula Oy - Yrityksellä ei ole autoa, vaan liikumme polkupyörällä ja julkisilla kulkuneuvoilla.

Yrityscaset

AX-Suunnittelu - Omat ympäristövaikutuksemme ovat pienet suhteessa siihen, miten vaikutamme ympäristöön.

Yrityscaset

Taipale Telematics Oy - Lisäämme tarjontaamme nollapäästöajoneuvojen käyttöä edistäviä ominaisuuksia.

Yrityscaset

Gispo Oy - Selvitämme vähäpäästöisimmät pilvipalveluratkaisut ja tarjoamme tämän tiedon asiakkaillemme yhtenä palvelun valintaperusteena.

Yrityscaset

Pirkanmaan Yrittäjät ry - Tällä hetkellä rakennamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää.

Yrityscaset

Nextiili ry - Tavoittelemme tilannetta, jolloin kaikki meille tuleva tekstiili väylätään vain Suomeen (2023).

Yrityscaset

Eastkey - Ei autoa enää yrityksellä. Done.

Yrityscaset

DTS Finland - Olemme kehittäneet uuden mikrotermisen jätteenkäsittelymenetelmän, jonka avulla orgaaniset jätteet saadaan uusiokäyttöön.

Yrityscaset

Tatsilla Oy - Taksiliikenteessä käytettävän autokaluston kokonaan muuttaminen päästöttömiin autoihin seuraavien vuosien aikana.

Yrityscaset

Modulight Oy - Vähennämme, vuosi vuodelta enemmän, edelleen käytetyn energian ja resurssien määrä per tuotettu tuote.

Yrityscaset

Mansen Suutari Oy - Tavoitteemme on olla vaihtoehto tuotteen ostamisen rinnalle.

Yrityscaset

ASV Arctic Smart Village Oy - Kehitämme kokonaisvaltaisesti kestävää asumista ja teemme asumisesta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Yrityscaset

Gradina Oy - Haluamme olla osaltamme mukana luomassa hiiltäsitovaa rakentamista.

Yrityscaset

Ozonium Oy - Autamme teollisuudenaloja vähentämään tai poistamaan kemikaalien puhdistus- ja desinfiointitarvetta.

Yrityscaset

NollaE Oy - Suosimme energiatehokasta ja vähähiilistä asumista, etätyötä ja verkkotapaamisia.

Yrityscaset

Vazan Oy - Tavoitteenamme on istuttaa vähintään 20 000 tainta.

Yrityscaset

Amazing City Oy - Lähdemme mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan ja hankimme ympäristösertifikaatin.

Olemme mukana tähtäämässä kohti hiilineutraaliutta

Lajittele toimialan mukaan
Lajittele ilmastoteon tyypin mukaan
Järjestä yrityslistaus

Yritykset

Lielahden Autokeskus Oy

Henkilömäärä

12

Liikevaihto

n 2,5 milj

Toimiala

Älyliikenteen ratkaisut, Digitaaliset ratkaisut, Elektronisten laitteiden ja sähköisten palveluiden kehitys

Paikkakunta

Tampere

Liittymisvuosi

2023

Ilmastoteko raportoitu

Toimenpidelupaus

  Uusin ilmastotekomme

  Dieselkäyttöisten hyötyajoneuvojen konvertointimuutokset täysin päätöttömiksi sähköajoneuvoiksi. Fossiilissa polttoaineilla toimivien työkoneiden muutos sähkökäyttöisiksi . Aloitettu v 2022 ensimmäiset referenssiautot liikkeellä 2022 ja kehitys jatkuu .

  2022 Ilmastotekomme

  2021 Ilmastotekomme

  Puristeteos Oy

  Henkilömäärä

  24

  Liikevaihto

  4,9 m€

  Toimiala

  Konepaja, Konepajateollisuus, Teollisuus

  Paikkakunta

  Tampere

  Liittymisvuosi

  2023

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus

  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

  Uusin ilmastotekomme

  Raaka-ainehävikin pienentäminen, jatkuva toteutus Tuotannon järkeistäminen -> energian ja valmistukseen tarvittavien materiaalien vähentäminen, jatkuva toteutus Siirtyminen maakaasusta kaukolämpöön, 2024

  2022 Ilmastotekomme

  2021 Ilmastotekomme

  Häijää Invest Oy / Häijään Kuljetuspalvelu

  Henkilömäärä

  2

  Liikevaihto

  45000

  Toimiala

  Kuljetus- ja logistiikka

  Paikkakunta

  Tampere

  Liittymisvuosi

  2023

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus

  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

  Uusin ilmastotekomme

  Kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistäminen ovat erottamaton osa toimintaamme. Olemme keskittyneet vertaiskaupan sekä kiertotalouden ja asianmukaisen kierrätyksen helpottamiseen matalan kynnyksen kuljetuspalveluillamme. Vertaiskaupassa usein esteenä on mieluisan tavaran löydyttyä sen kotiuttaminen, varsinkin mikäli kyseessä on isompi huonekalu. Kun ostat esimerkiksi sohvan tai sängyn käytettynä, joudut miettimään tavaralle myös helpon tavan saada se kotiin. Kaupungissa usein ei ihmisillä ole omaa autoa, ja silloin jos on, harvoin isompi tavara kyytiin mahtuu. Helpoilla, matalan kynnyksen kuljetuspalveluilla helpotamme nimenomaan käytetyn tavaran kaupassa ostosten kotiinkuljetusta. Tällöin säästämme resursseja, ja luonto kiittää. Kuitenkin myös laadukkaallakin tavaralla on lopulta viimeinen käyttöpäivä. Sen jälkeen on mietittävä, kuinka materiaali saadaan uusiokäyttöön. Helpotamme myös vanhasta ja rikkinäisestä tavarasta luopumista noutopalveluillamme. Erityisesti isompien huonekalujen kohdalla kuljetus jäteasemalle on ollut haastavaa. Vertaiskaupan edistämisen ohella tarjoamme kätevän noutopalvelun huonekaluille ja muille tavaroille jäteasemanoudoillamme. Tällöin käytetty tavara pääsee taas uuden raaka-aineeksi.

  2022 Ilmastotekomme

  2021 Ilmastotekomme

  Bl8kgarden Oy

  Henkilömäärä

  2

  Liikevaihto

  100 000

  Toimiala

  Digitaaliset ratkaisut, Greentech, Kausitavaroiden varastointi ja huoltaminen, Kestävän asumisen kehittäminen, Kierrätys, Kiertotalous; lannoiteteollisuus ja maanrakennusmateriaalit, Kiertotalousala, Kulttuuri, Palvelu, Startup

  Paikkakunta

  Tampere

  Liittymisvuosi

  2023

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus

  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

  Uusin ilmastotekomme

  Autamme ja opetamme ihmisiä kasvattamaan ruokaa kaupunkiolosuhteissa sekä lisäämme urbaania biodiversiteettiä kaupunki infrassa kestävillä ratkaisuilla. Aikataulumme on nyt ja heti.

  2022 Ilmastotekomme

  2021 Ilmastotekomme

  24 Rental Network Oy

  Henkilömäärä

  20

  Liikevaihto

  Toimiala

  Älyliikenteen ratkaisut, Digitaaliset ratkaisut, Henkilö- ja tavarakuljetus, Kiertotalousala

  Paikkakunta

  Tampere

  Liittymisvuosi

  2023

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus

  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

  Uusin ilmastotekomme

  Olemme olleet hiilineutraali yritys vuodesta 2022 lähtien. Tämän lisäksi ylikompensoimme palvelumme päästöt kotimaisiin hiilinieluihin kolmen eri kotimaisen ohjelman kautta. Tämän lisäksi palvelumme käyttäjät (yksityisasiakkaat, yritykset ja kunnat) voivat halutessaan kompensoida, tai ylikompensoida yhteiskäyttöauton varauksista syntyneen hiilijalanjäljen. Vuosittain pyrimme jatkuvasti vähentämään toiminnastamme syntyviä päästöjä maahan, veteen tai ilmaan. Vähennämme veden ja energian käyttöä toiminnassamme, sekä hyödynnämme ympäristöystävällisiä tuotteita ja kestäviä materiaaleja päivittäisessä toiminnassamme. Yrityksemme johto ja henkilökunta on erittäin motivoitunut toimimaan entistä ekologisemman, vihreämmän ja monimuotoisemman luonnon tulevaisuuden eteen. Lisätietoja toimistamme voi lukea: https://www.24rent.fi/ymparistokaytantomme/

  2022 Ilmastotekomme

  2021 Ilmastotekomme

  Pirkan Konepalvelu Oy

  Henkilömäärä

  3

  Liikevaihto

  250-400 te

  Toimiala

  Jätteiden kierrätys, Kaivosteollisuus, Keksijä, Kiertotalousala, Kiinteistö- ja toimitilapalvelut, Kivenmurskausteollisuus, Koneenrakennus, Konepaja

  Paikkakunta

  Nokia

  Liittymisvuosi

  2023

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus

   Uusin ilmastotekomme

   Toteutamme kiinteistömme energian käytön niin että tuotamme itse kaiken tarvittavan energian 2030 mennessä.

   2022 Ilmastotekomme

   2021 Ilmastotekomme

   The Putkari Oy

   Henkilömäärä

   1

   Liikevaihto

   250 000€

   Toimiala

   Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus

   Paikkakunta

   Vesilahti

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   Vuoden 2023 aikana hankimme varastolle jätteiden kierrätysastiat, tämän myötä kierrätämme mm. muovi, pahvi, metalli, kupari ja messinki jätteet erikseen. Pyrimme toiminnallamme vaikuttamaan asiakkaidemme valintoihin niin että ne olisivat ympäristön kannalta mahdollisimman kestäviä. Vuonna 2023 HAMK:in kestävän kehityksen opiskelijat tutkivat yritystoimintaamme ja antavat meille ehdotuksen toimintamme kestävyyden parantamiseksi.

   2022 Ilmastotekomme

   2021 Ilmastotekomme

   Finnpark Oy

   Henkilömäärä

   78

   Liikevaihto

   25

   Toimiala

   Rakennuttaminen

   Paikkakunta

   Tampere

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
   • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
   • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
   • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   Green Parking – matkaketjujen edistäjä. Työmatkalla auto parkkiin liityntäpysäköintitaloon ja matkaa jatketaan julkisilla liikennemuodoilla. Asiakkaan hiilijalanjälki pienenee.

   2022 Ilmastotekomme

   2021 Ilmastotekomme

   Kekkilä Oy

   Henkilömäärä

   130

   Liikevaihto

   92 milj. eur.

   Toimiala

   Kiertotalous; lannoiteteollisuus ja maanrakennusmateriaalit

   Paikkakunta

   Tampere

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
   • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
   • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
   • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   Kekkilä Oy edistää kierrätysmateriaalien ja paikallisten materiaalien käyttöä viherrakentamisen kasvualustatuotannossa jatkuvasti, sekä tuntee tuotteidensa hiilijalanjäljen. Kekkilä tukee toimillaan viherrakentajien tavoitteita pienentää työkohteiden rakentamisen hiilijalanjälkeä.

   2022 Ilmastotekomme

   2021 Ilmastotekomme

   Linjateräs Oy

   Henkilömäärä

   51

   Liikevaihto

   5300000

   Toimiala

   Teollisuus

   Paikkakunta

   Tampere

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
   • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
   • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
   • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   Olemme tekemässä kiinteistöinvestointimme yhteydessä energiaremonttia, joka mahdollistaa jatkossa fossiilisista polttoaineista siirtymisen biokaasun käyttäjäksi. Tämä investointi valmistuu jo vuoden vaihteeseen mennessä. Tarkoituksenamme on olla täysin hiilineutraali pinnoituslaitos viimeistään vuosikymmenen loppuun mennessä. Lisäksi suunnittelemme isoa investointia suomen ensimmäiseen kemialliseen (LOW VOC) kastopinnoituslinjaan, joka mahdollistaa tuotteiden pinnoituksen, niin että niitä ei tarvitse jatkossa enää kuumasinkitä, joka itsessään on erittäin iso ilmastoteko.

   2022 Ilmastotekomme

   2021 Ilmastotekomme

   MorrowX Oy

   Henkilömäärä

   8

   Liikevaihto

   0

   Toimiala

   Digitaaliset ratkaisut

   Paikkakunta

   Tampere

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
   • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   Kehitämme digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat parantaa vastuullisuus- ja ilmastosuorituskykyään.

   2022 Ilmastotekomme

   2021 Ilmastotekomme

   Nordic Ren-Gas Oy

   Henkilömäärä

   20

   Liikevaihto

   Toimiala

   Energia

   Paikkakunta

   Espoo

   Liittymisvuosi

   2023

   Ilmastoteko raportoitu

   Toimenpidelupaus

   • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
   • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.

   Uusin ilmastotekomme

   Tulemme toteuttamaan Tampereelle uusiutuvan vedyn, ja uusiutuvan power-to-gas -tuotantolaitosinvestoinnin. Laitos tuottaa uusiutuvaa polttoainetta raskaan liikenteen käyttöön, ja sen hukkalämmöistä tuotetaan päästötöntä kaukolämpöä. Laitos on luvitusvaiheessa ja sen kaupallisen toiminnan on määrä alkaa 2026.

   2022 Ilmastotekomme

   2021 Ilmastotekomme