Yrityscaset

Porkka Finland Oy - Vuoden 2024 alusta siirryimme käyttämään Ylöjärven ja Hollolan toimipaikoissamme 100% hiilidioksidivapaata sähköä.

Yrityscaset

Stonelement Oy - Patentoitu 100% suomalainen kivielementtijärjestelmä. Hiilijalanjälki 0.

Yrityscaset

Ralos Oy - Olemme osa aurinkopaneelien kierrättämistä kehittävää yhteisöä.

Yrityscaset

Pispalan saunayhdistys ry - Toimimme kulttuurisesti kestävällä tavalla ja turvaamme arvokasta kulttuuriperintöä jälkipolville.

Yrityscaset

Oy Lining Ab - Ilmastostrategia tukemaan ISO 14001 sertifikaattia. Valmistunut vuonna 2023.

Yrityscaset

Sopimusvuori ry - Kiinnitämme huomiota ruokahävikkiin ja vähennämme sitä vuoden 2024 aikana.

Yrityscaset

Konto Oy - Tuotannon valaistukset muutettu 23 led-pohjaisiin.

Yrityscaset

Yeseco Oy - Akustiikkapaneelimme ovat ilmastoystävällisiä, niiden hiilijalanjälki on hiilinegatiivinen, eli ne kompensoivat hiilijalanjälkeä.

Yrityscaset

KorkeaTekniikka Oy - Vuoden 2024 aikana parannamme jätteiden kierrätystä.

Yrityscaset

Actioneco Oy - Actioneco Carbon Neutral Solution Steps projekti.

Yrityscaset

Tampereen Infra Oy - Olemme sitoutuneet Tampereen kaupungin hiilineutraalisuustiekartan 2030 toimenpiteisiin ja askeleisiin ja LUMO-ohjelmaan.

Yrityscaset

Lielahden Autokeskus Oy - Dieselkäyttöisten hyötyajoneuvojen konvertointimuutokset täysin päätöttömiksi sähköajoneuvoiksi.

Yrityscaset

Puristeteos Oy - Raaka-ainehävikin pienentäminen, jatkuva toteutus.

Yrityscaset

Häijää Invest Oy / Häijään Kuljetuspalvelu - Kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistäminen ovat erottamaton osa toimintaamme.

Yrityscaset

Bl8kgarden Oy - Autamme ja opetamme ihmisiä kasvattamaan ruokaa kaupunkiolosuhteissa.

Yrityscaset

24 Rental Network Oy - Olemme olleet hiilineutraali yritys vuodesta 2022 lähtien.

Yrityscaset

Pirkan Konepalvelu Oy - Toteutamme kiinteistömme energian käytön niin että tuotamme itse kaiken tarvittavan energian 2030 mennessä.

Yrityscaset

The Putkari Oy - Vuoden 2023 aikana hankimme varastolle jätteiden kierrätysastiat, tämän myötä kierrätämme mm. muovi, pahvi, metalli, kupari ja messinki jätteet erikseen.

Yrityscaset

Finnpark Oy - Green Parking - matkaketjujen edistäjä

Yrityscaset

Nordic Ren-Gas Oy - Tulemme toteuttamaan Tampereelle uusiutuvan vedyn, ja uusiutuvan power-to-gas -tuotantolaitosinvestoinnin.

Yrityscaset

MorrowX Oy - Kehitämme digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat parantaa vastuullisuus- ja ilmastosuorituskykyään.

Yrityscaset

Linjateräs Oy - Olemme tekemässä kiinteistöinvestointimme yhteydessä energiaremonttia, joka mahdollistaa jatkossa fossiilisista polttoaineista siirtymisen biokaasun käyttäjäksi.

Yrityscaset

Kekkilä Oy - Kekkilä Oy edistää kierrätysmateriaalien ja paikallisten materiaalien käyttöä viherrakentamisen kasvualustatuotannossa jatkuvasti.

Yrityscaset

Suunnittelu Teräsmaa Oy - Pyrimme tehostamaan toimistomme jätteiden kierrätystä.

Yrityscaset

NRC Group Finland Oy - Tavoitteenamme on toiminnan hiilidioksidipäästöjen pienentäminen 10 % vuosittain.

Yrityscaset

Länsiö Logistiikka Oy - Selvitimme toimintamme keskeiset päästöt vuonna 2023 ja suunnittelemme vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Yrityscaset

mevaset - Kierrätämme omilta työmailta syntyvät betoni sekä puujätteet.

Yrityscaset

Metosin Oy - Laskemme oman toimintamme päästöt ja tarvittaessa muutamme toimintaamme siten, että saamme vähennettyä ilmastokuormaa.

Yrityscaset

VTS-Kodit - Tavoittelemme aina A-energialuokkaa kaikissa tulevissa uudishankkeissamme.

Yrityscaset

Tampereen ev.lut. seurakunnat - Luovumme öljylämmitysjärjestelmistä kohteiden laajempien peruskorjausten yhteydessä

Yrityscaset

Tampereen Vesi - Selvitämme käyttämiemme vedenpuhdistuskemikaalien hiilijalanjäljen.

Yrityscaset

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry - Vuoden 2023 aikana kiinnitämme huomiota energiansäästöön.

Yrityscaset

Lehtovuori Oy - Pienentää oman toimintamme ja tuotteidemme hiilijalanjälkeä systemaattisesti vuodesta toiseen.

Yrityscaset

Material Maintenance MaMa Oy - Päätuotteemme on MaMa tools - innovaatio, jonka avulla kasvatetaan tuotteiden ja materiaalien elinkaariviisautta ilmastokriisiä ehkäisemään.

Yrityscaset

Tampereen Kauppahallin yhdistys r.y. - Vuoden 2023 aikana selvitämme yhdistykseen kuuluvien yritysten toiminnan kestävyyden nykytilan, asenteet ja tulevaisuudenkuvat.

Yrityscaset

Metso Outotec Finland Oy, Tampereen toimipiste - Jatkamme panostusta sähköiseen liikenteeseen sekä tehtaan logistiikan että henkilöstömme työmatkaliikenteen osalta.

Yrityscaset

Integrata Oy - Laadimme loppuun päästövähennys polun vuosille 2022-2024 ja aloitamme päästövähennys polun mukaiset päästövähennys toimenpiteet.

Yrityscaset

Campusta Oy - Rakennamme uusia sähköautojen latauspisteitä työautojemme ja henkilökunnan autojen käyttöön.

Yrityscaset

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) - Määrittelemme osaltamme, mitä hiilikädenjäljen lisääminen tarkoittaa ja miten voimme sitä mitata osana hiilineutraaliustavoitetta.

Yrityscaset

Pirkanmaan Jätehuolto Oy - Biokaasuautojen määrä lisääntyi 10 % vuonna 2022 yhtiön tavoitteen mukaisesti.

Yrityscaset

Solnet Finland Oy - Uusien palveluiden tarjoaminen asiakkaillemme puhtaamman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Yrityscaset

INNER Sisustusarkkitehdit Oy - Olemme tehneet ja luoneet kestävän kehityksen pelikirjan ja strategian.

Yrityscaset

EPSE Oy - Pyrimme aktiivisesti lisäämään asiakkaidemme materiaalikiertoja (vesi ja metallit) menetelmämme käyttöönoton myötä.

Yrityscaset

Sandvik Mining and Construction Oy, Tampereen tehdas - Sertifioitu Enenrgianhallintajärjestelmä ISO 50001.

Yrityscaset

Tammenlehväkeskus Oy - Jatkamme selvitystä uusiutuvan energian hyödyntämisestä Tammenlehväkeskuksen energianlähteenä.

Yrityscaset

Väre Oy - Väre on sähköyhtiö, joka yrittää myydä mahdollisimman vähän sähköä.

Yrityscaset

A-insinöörit - Seuraamme ja parannamme asiakkaidemme antamia arvioita ympäristövastuumme toteutumisesta projekteissa.

Yrityscaset

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (TOAS) - Rakennamme ja suunnittelemme jatkossa uudet rakennukset täyttämään energialuokka A:n vaatimukset.

Yrityscaset

MexLink Oy - Rakennamme valmistusosaamisen kautta tuottavuusloikkaa (materiaalitehokkuus).

Yrityscaset

Pauli Pieti - Tavoite on saada valmiiksi ja 3-d leikkauskuviksi 1-3 tulisijamallia, eri tehoissa.

Yrityscaset

Solarigo Systems Oy - Pilotoimme ohutkalvotekniikan hyödyntämistä maa-asenteisissa aurinkovoimaloissa.

Yrityscaset

Tampere-talo Oy - Edistämme hiilinielujen syntymistä yhdessä asiakkaidemme kanssa Tampere-talon tapahtumissa.

Yrityscaset

Tampereen Aluetaksi Oy - Pyrimme ottamaan käyttöön taksimatkan päästöjen raportoinnin asiakkaille.

Yrityscaset

Serlachius-museot - Toimimme kulttuurisesti kestävällä tavalla turvaten arvokasta kulttuuriperintöä jälkipolville.

Yrityscaset

Tampereen Sähkölaitos Oy - Suurin investointimme on Naistenlahti 3 biovoimalaitos, joka aloittaa täyden tuotannon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Yrityscaset

Tapio Oy - Kehitämme menetelmiä palauttaa vettä ojitusten johdosta kuivahtaneille soille.

Yrityscaset

Suomen Itämeri-instituutti - Otamme kaikissa hankkeissamme ja muussa toiminnassamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Yrityscaset

More Joy Oy - Kokonaan vedettömään painolinjaan siirtyminen ja aurinko-tuulienergian käyttö.

Yrityscaset

Citynomadi Oy - Kehitämme parhaillaan konseptiimme yhdistettävää älykkään liikkumisen mittaamistyökalua.

Yrityscaset

Vincit Oy - Laskemme Vincitin oman toiminnan päästöt ja pyrimme hiilineutraaliksi vuoden 2023 aikana.

Yrityscaset

Vahanen Tampere Oy - Vuonna 2022 pyrimme tekemään yhä useammassa projektissamme ilmasto-/ympäristönäkökulmien arvioinnin.

Yrityscaset

Tampereen yliopisto - Hiilijalanjäljen laskennan edelleen kehittäminen yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja Unifin kanssa.

Yrityscaset

Pirkanmaan Osuuskauppa - Pirkanmaan Osuuskaupan ja koko S-ryhmän yhteisenä tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuonna 2025.

Yrityscaset

lamit.fi Oy - 10 taloyhtiötä/teollisuuslaitosta pienentää energiankulutusta (€) keskimäärin 50% ja hiilijalanjälkeä 60%.

Yrityscaset

Business Tampere Oy - Business Tampere edistää vähähiilisen liiketoiminnan ja vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämistä Tampereen kaupunkiseudulla.

Yrityscaset

Destaclean Oy - Sitoudumme lisäämään käsittelemiemme jätteiden materiaalihyötykäyttöä.

Yrityscaset

Brightplus Oy - Tuotamme hiilineutraaleja funktionaalisia materiaaleja korvaamaan fossiilipohjaisia.

Yrityscaset

Image Wear Oy - Selvitämme Viron tehtaittemme mahdollisuuden siirtyä käyttämään kokonaan uusiutuvaa energiaa.

Yrityscaset

GLi Express Oy - Tehty selvitys yrityksen oman toiminnan päästöistä ja laskettu hiilijalanjälki.

Yrityscaset

Visit Tampere Oy - Julkaisimme Tampereen seutu - Hiilineutraali matkailukohde 2030 -tiekartan tammikuussa 2022.

Yrityscaset

Kuulea Energia Oy - Sitoudumme selvittämään toimintamme hiilijalanjäljen vuosittain ja laatimaan tiekartan päästöjen vähentämiseksi.

Yrityscaset

KVVY Tutkimus Oy - Ilmastovastuullisten toimintatapojen huomioiminen ja niihin kannustaminen yrityksen arjessa ja hankinnoissa vuoden 2022 aikana.

Yrityscaset

Ramboll Finland Oy - Ratkaisumme tähtäävät siihen, että kehitys on aidosti taloudellista, jatkuvaa, riittävän nopeaa ja kokonaisvaltaista.

Yrityscaset

Finrenes - Valmistaa pilotti ja kokeilla laitteet.

Yrityscaset

Kiilto Oy - Lempäälän Lämpö ja Kiilto aloittavat yhteisen energiaekosysteemin – päästöt leikkaantuvat merkittävästi.

Yrityscaset

IdeaStructura - IdeaStructura on WWF:n Green Office.

Yrityscaset

Skanska Oy - Skanskan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Yrityscaset

Muutosagentuuri dsgnbyK - Pelastin kaatopaikalle menossa olleet yöpöydät uuteen käyttöön.

Yrityscaset

Arkkitehtitoimisto Päätalo Oy - Julkisen liikenteen käyttäminen työmatkoilla aina, kun sen on mahdollista.

Yrityscaset

Stena Recycling Oy - Meillä on ollut menossa jo vuodesta 2018 energian vähennysohjelma.

Yrityscaset

Hyötykeräys Oy - Vuokraamme keräysvälineitä ostamisen sijaan.

Yrityscaset

LINK Mobility Oy - Vuonna 2022 jokainen LINK Mobilityn maaorganisaatio valitsee ympäristöteon ja laajentaa työntekijöidensä tietämystä kestävistä ympäristöteoista ja niiden vaikutuksista.

Yrityscaset

Black Donuts Engineering - Jätteiden poltto diplomityö tehty.

Yrityscaset

Taksipalvelu Voltti Oy - Meillä on firmassa vain ja ainoastaan sähkötakseja.

Yrityscaset

DB Schenker Oy - Olemme sitoutuneet pienentämään toimintamme suhteellisia kasvihuonekaasupäästöjä (g/tkm) vuoden 2006 tasosta vuoteen 2030 mennessä 40 %.

Yrityscaset

Rototec Oy - Koko liiketoimintamme perustuu hiilineutraalisen maalämmön tarjoamiseen asiakkaillemme.

Yrityscaset

Modus ry - Zero waste -suunnittelustrategiaa on jo toteutettu koko jäsenistössämme.

Yrityscaset

KAPY ry - Vuonna 2022 istutamme 400 puuta.

Yrityscaset

Asua Group Oy - Työmaiden jätteiden kierrätyksen tehostaminen työmailla.

Yrityscaset

Espanjan kunniakonsulaatti - Espanjan ja Suomen ilmastovienti.

Yrityscaset

Sointu Senioripalvelut - Siirtyminen täysin kotimaiseen ja uusiutuvaan sähköenergiaan maaliskuussa 2021.

Yrityscaset

Ekokumppanit Oy - Ekokumppaneitten työntekijät voivat hankkia käyttöönsä työsuhdepyörät ja työntekijät saavat myös kaupunkipyörien käyttöoikeudet.

Yrityscaset

Vihreä Älyenergia Oy - Myymme fossiilivapaata sähköä ja kehitämme sovelluksia sähkön säästämiseen.

Yrityscaset

Safeplast Oy - Ei fossiilisen polyeteenin lopputuotteiden kehitys ja käytön lisääminen fossiilisten sijaan.

Yrityscaset

Disakamula Oy - Yrityksellä ei ole autoa, vaan liikumme polkupyörällä ja julkisilla kulkuneuvoilla.

Yrityscaset

AX-Suunnittelu - Omat ympäristövaikutuksemme ovat pienet suhteessa siihen, miten vaikutamme ympäristöön.

Yrityscaset

Taipale Telematics Oy - Lisäämme tarjontaamme nollapäästöajoneuvojen käyttöä edistäviä ominaisuuksia.

Yrityscaset

Gispo Oy - Selvitämme vähäpäästöisimmät pilvipalveluratkaisut ja tarjoamme tämän tiedon asiakkaillemme yhtenä palvelun valintaperusteena.

Yrityscaset

Pirkanmaan Yrittäjät ry - Tällä hetkellä rakennamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää.

Yrityscaset

Nextiili ry - Tavoittelemme tilannetta, jolloin kaikki meille tuleva tekstiili väylätään vain Suomeen (2023).

Olemme mukana tähtäämässä kohti hiilineutraaliutta

Lajittele toimialan mukaan
Lajittele ilmastoteon tyypin mukaan
Järjestä yrityslistaus

Yritykset

Ralos Oy

Henkilömäärä

11

Liikevaihto

5 Miljoonaa euroa

Toimiala

Energia

Paikkakunta

Tampere

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Toimenpidelupaus
 • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
 • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
Uusin ilmastotekomme
Olemme toimittaneet asiakkaillemme aurinkovoimaloita vuodesta 2017. Laskemme toimittamiemme aurinkovoimaloiden kokonaishiilijalanjäljen valmistuksesta purkuun. Olemme paperiton toimisto. Sisäinen logistiikkamme ei käytä polttomoottoreita. Kierrätämme tuotteemme niiden elinkaaren lopuksi. Olemme osa aurinkopaneelien kierrättämistä kehittävää yhteisöä.
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Porkka Finland Oy

Henkilömäärä

200

Liikevaihto

Toimiala

Teknologiateollisuus

Paikkakunta

Hollola, Kemijärvi, Ylöjärvi

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Toimenpidelupaus
 • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
 • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
 • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
 • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
Uusin ilmastotekomme
Vuoden 2024 alusta siirryimme käyttämään Ylöjärven ja Hollolan toimipaikoissamme 100% hiilidioksidivapaata sähköä.
2022 Ilmastotekomme
2021 Ilmastotekomme

Stonelement Oy

Henkilömäärä

5

Liikevaihto

0,4 Me

Toimiala

Rakentaminen

Paikkakunta

Orivesi

Liittymisvuosi

2024

Ilmastoteko raportoitu

Toimenpidelupaus
  Uusin ilmastotekomme
  Kestävän kehityksen luonnonkivielementit. Patentoitu 100% suomalainen kivielementtijärjestelmä. Hiilijalanjälki 0.
  2022 Ilmastotekomme
  2021 Ilmastotekomme

  Pispalan saunayhdistys ry, Rajaportin sauna

  Henkilömäärä

  4

  Liikevaihto

  Toimiala

  Ravintolatoiminta

  Paikkakunta

  Tampere

  Liittymisvuosi

  2024

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus
  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
  Uusin ilmastotekomme
  Toimimme kulttuurisesti kestävällä tavalla ja turvaamme arvokasta kulttuuriperintöä jälkipolville. Vaalimme Rajaportin saunakorttelin rakennusten lisäksi myös saunakulttuurin säilymistä konkreettisin keinoin. Rajaportin sauna on kertalämmitteinen ja lämpiää puilla. Kehitämme lämmitysratkaisuja, jotta puiden palaminen olisi puhtaampaa, tuottaisi vähemmän pienhiukkasia ja olisi tehokkaampaa. Vesi on lämminnyt pelleteillä, mutta pellettien saatavuusongelmien vuoksi etsimme vuoden 2024 aikana uusia hiilineutraaleja lämmitystapoja. Suosittelemme asiakkaillemme ja työntekijöjillemme jukisten liikennevälineiden käyttöä. Kahvilan puolella suosimme paikallisia tuotteita ja tarjoamme kasvisvaihtoehtoja. Pyrimme minimoimaan tuotettujen jätteiden määrän ja negatiiviset ympäristövaikutukset. Elinkaariajattelu on meille tärkeää. Arvioimme ja parannamme toimintaamme jatkuvasti vastuullisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tässä työssä toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa.
  2022 Ilmastotekomme
  2021 Ilmastotekomme

  Oy Lining Ab

  Henkilömäärä

  60

  Liikevaihto

  30 000 000

  Toimiala

  Digitaaliset ratkaisut, Teollinen muotoilu ja tukkukauppa, Teollisuus- ja talotekniikka

  Paikkakunta

  Oulu, Pirkkala, Vantaa

  Liittymisvuosi

  2024

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus
  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
  Uusin ilmastotekomme
  Ilmastostrategia tukemaan ISO 14001 sertifikaattia. Valmistunut vuonna 2023. Hiilineutraalius scope 1&2 vuoteen 2030 mennessä. Päästölaskennan tarkentaminen varsinkin edustamiemme tuotteiden valmistuksen osalta sekä laskennan vuosittainen päivittäminen.
  2022 Ilmastotekomme
  2021 Ilmastotekomme

  Sopimusvuori ry

  Henkilömäärä

  54

  Liikevaihto

  Toimiala

  Sosiaali- ja terveysala

  Paikkakunta

  Hämeenlinna, Tampere

  Liittymisvuosi

  2024

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus
  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
  Uusin ilmastotekomme
  Kiinnitämme huomiota ruokahävikkiin ja vähennämme sitä vuoden 2024 aikana. Lisäämme asiakkaiden ja henkilöstön tietoisuutta kestävän kehityksen mahdollisuuksista ruuanvalmistuksen suhteen.
  2022 Ilmastotekomme
  2021 Ilmastotekomme

  Konto Oy

  Henkilömäärä

  15

  Liikevaihto

  1,5 M e

  Toimiala

  Rakennusala

  Paikkakunta

  Muu Suomi

  Liittymisvuosi

  2024

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus
  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
  Uusin ilmastotekomme
  Tuotannon valaistukset muutettu 23 led-pohjaisiin. Materiaalin sidosaineet tullaan vaihtamaan kotimaisiin ja kierrätettäviin seuraavaksi.
  2022 Ilmastotekomme
  2021 Ilmastotekomme

  Yeseco Oy

  Henkilömäärä

  10

  Liikevaihto

  500000 €

  Toimiala

  Vastuulliset kotimaiset sisustustuotteet

  Paikkakunta

  Sastamala

  Liittymisvuosi

  2024

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus
  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
  Uusin ilmastotekomme
  Akustiikkapaneelimme ovat ilmastoystävällisiä, niiden hiilijalanjälki on hiilinegatiivinen, eli ne kompensoivat hiilijalanjälkeä. Kunnioitamme luontoa. Yeseco – Yes Eco, perustettiin v. 2009 valmistamaan ekologisia tuotteita. Kestävät arvot ohjaavat toimintaamme, tuotekehitystämme ja tuotantoamme. Käytämme raakamateriaaleinamme hamppua, pellavaa, kierrätyspaperia sekä kierrätyspullomuovia. Vakiokankaamme ovat villaa tai jo kierrätettyä PET-muovikuitua. Olemme osa kiertotaloutta. Yesecon tuotteet ovat myrkyttömiä ja ne voidaan hävittää polttamalla. Käytämme tuotteissamme ja tehtaallamme energiatehokkailla LED valaisimia. Tehtaamme energiankulutus on matala ja käytämme prosessin lämpöä osana tehtaan lämmitystä.
  2022 Ilmastotekomme
  2021 Ilmastotekomme

  KorkeaTekniikka Oy

  Henkilömäärä

  20

  Liikevaihto

  1800000

  Toimiala

  Kiinteistöjen siivous, Kiinteistönhoito

  Paikkakunta

  Tampere

  Liittymisvuosi

  2024

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus
  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
  Uusin ilmastotekomme
  Vuoden 2024 aikana parannamme jätteiden kierrätystä. Koulutamme henkilökuntaa ympäristöasioissa ja olemme hankkineet autoihin gps-laitteet auttamaan reittisuunnittelussa ja näin voimme vähentää autoista tulevia CO2-päästöjä.
  2022 Ilmastotekomme
  2021 Ilmastotekomme

  Actioneco Oy

  Henkilömäärä

  5

  Liikevaihto

  1000000

  Toimiala

  Konepajateollisuus

  Paikkakunta

  Muu Suomi

  Liittymisvuosi

  2024

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus
  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
  Uusin ilmastotekomme
  Actioneco Carbon Neutral Solution Steps projekti www.actioneco-one.com
  2022 Ilmastotekomme
  2021 Ilmastotekomme

  Tampereen Infra Oy

  Henkilömäärä

  300

  Liikevaihto

  Toimiala

  Rakentaminen

  Paikkakunta

  Tampere

  Liittymisvuosi

  2023

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus
  • Edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Selvittämään toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemaan vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Toteuttamaan vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimään asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
  Uusin ilmastotekomme
  Kiertotalouden kehittäminen, kierrätyksen ja lajittelun tehostaminen, ympäristö-/ilmastoviestintä sisäisesti ja ulkoisesti. Olemme sitoutuneet Tampereen kaupungin hiilineutraalisuustiekartan 2030 toimenpiteisiin ja askeleisiin ja LUMO-ohjelmaan.
  2022 Ilmastotekomme
  2021 Ilmastotekomme

  Lielahden Autokeskus Oy

  Henkilömäärä

  12

  Liikevaihto

  n 2,5 milj

  Toimiala

  Älyliikenteen ratkaisut, Digitaaliset ratkaisut, Elektronisten laitteiden ja sähköisten palveluiden kehitys

  Paikkakunta

  Tampere

  Liittymisvuosi

  2023

  Ilmastoteko raportoitu

  Toimenpidelupaus
   Uusin ilmastotekomme
   Dieselkäyttöisten hyötyajoneuvojen konvertointimuutokset täysin päätöttömiksi sähköajoneuvoiksi. Fossiilissa polttoaineilla toimivien työkoneiden muutos sähkökäyttöisiksi . Aloitettu v 2022 ensimmäiset referenssiautot liikkeellä 2022 ja kehitys jatkuu .
   2022 Ilmastotekomme
   2021 Ilmastotekomme