Yhdessä kohti hiilineutraaliutta

Tampereen seudun ilmastokumppanuusmallin tavoitteena on saada alueen yritykset ja yhteisöt mukaan tavoittelemaan hiilineutraalia Tamperetta yhteistyössä Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Ilmastokumppanuus on nimensä mukaisesti kumppanuutta; sen tarkoitus on hyödyttää molempia kumppanuussopimuksen osapuolia.

Ilmastokumppanit määrittelevät itse oman organisaationsa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ilmastoteot ja tavoitteet. Kumppanit voivat keskittyä haluamaansa kokonaisuuteen esim. energiansäästöön, energiatehokkuuteen, hankintojen ympäristömyötäisyyteen, jätteiden käsittelyyn tai henkilöstön sitouttamiseen.

Meitä ilmastokumppaneita on jo

0

Miten ryhdymme ilmastokumppaniksi?

1. Täytä liittymislomake

Yritykset ja yhteisöt liittyvät Kestävä Tampere 2030 –ilmastokumppaneiksi hyväksymällä tavoitteen hiilineutraalista Tampereesta vuoteen 2030 mennessä.

Astu ensimmäinen askel

2. Selvitä nykytilanne

Ilmastokumppanit selvittävät oman toimintansa keskeiset päästöt ja suunnittelevat vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.

Astu toinen askel

3. Valitse ja toteuta ilmastoteko

Ilmastokumppanit valitsevat vuoden aikana toteuttamistaan päästö-vähennystoimenpiteistä yhden, joka julkaistaan ilmastokumppanuus.fi sivustolla.

Astu kolmas askel

4. Kehitä toimintaa

Ilmastokumppanit sitoutuvat toimintansa jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Astu neljäs askel

5. Viesti sidosryhmille

Ilmastokumppanit viestivät asiakkailleen / työntekijöilleen / jäsenilleen ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistaan ja tarjoavat mahdollisuuksia vastuulliseen toimintaan ja elämäntapaan.

Astu viides askel

6. Neuvo muita ja opi itse

Ilmastokumppanit osallistuvat yhteistyöhön tavoitteiden saavuttamiseksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi sekä osallistuvat vuosittain järjestettävään Kestävä Tampere 2030 –foorumiin.

Astu kuudes askel

Miksi ryhtyä ilmastokumppaniksi?

Tampereen seudun ilmastokumppaneiksi ryhtyvät yritykset ja organisaatiot saavat näkyvyyttä Ilmastokumppanuus-verkkosivustolla sekä Business Tampereen kautta. Lisäksi ilmastokumppanit saavat tuoreinta tietoa ilmastoasioista ja pääsevät esiin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän teeman yhteydessä saaden mahdollisuuksia esitellä omaa toimintaansa erilaisissa tilaisuuksissa. Ilmastokumppanuus on myös kilpailuvaltti, joka houkuttelee uusia asiakkaita tutustumaan yritysten tarjoamiin palveluihin.